เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน รถตัดคอนกรีต รถตัดถนน ใบตัดเพชร ใบตัดคอนกรีต

ขาย รถตัดถนน  รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน

รถตัดถนน 108STAR รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน POLO G270F

คุ้มสุดๆ แนะนำเลย ชุดเริ่มต้นสุดคุ้ม รถตัดถนน 108STAR RED รถตัดคอนกรีต สีแดง เครื่องตัดปูนชุดเริ่มต้น เครื่องตัดคอนกรีต 

เครื่องตัดถนน ราคาพิศษ รถตัดถนน ชุดสุดคุ้ม แรงดีเยี่ยม ติดเครื่อง POLO G270F ราคา 20,800 บาท รวม VAT แล้ว รหัส code S400-0P270

รถตัดถนน 108STAR รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต ชุดสุดค้ม เครื่องตัดถนน HONDA GX270

คุ้มสุดๆ แนะนำเลย รถตัดถนน 108STAR RED รถตัดคอนกรีต สีแดง ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูนกำลังดี 

เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน รถตัดถนน กำลังแรง พร้อม ติดเครื่องยนต์ HONDA GX270 ราคา 27,900 บาท รวม VAT แล้ว รหัส code S400-0GX270

รถตัดถนน 108STAR รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน HONDA GX390

ขยับเครื่องให้ใหญ่ขึ้นกับ รถตัดถนน 108STAR RED รถตัดคอนกรีต สีแดง เครื่องตัดปูนแรง เครื่องตัดคอนกรีต 
เครื่องตัดถนน รถตัดถนน ติดเครื่อง HONDA GX390 เครื่องแรงตัดถนนเยี่ยม ราคา 31,900 บาท รวม VAT แล้ว รหัส code S400-0GX390

รถตัดถนน 108STAR รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน Diesel 186F

สายดีเซลต้องมา รถตัดถนน 108STAR ดีเซล รถตัดคอนกรีต สีเหลือง ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต 
เครื่องตัดถนน รถตัดถนน กำลังแรง พร้อม ติดเครื่องยนต์ Diesel 186F สตาร์ทกุญแจ ราคา 31,500 บาท รวม VAT แล้ว รหัส code S400-1D

รถตัดถนน 108STAR รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน HONDA GX270

แนะนำ มั่นใจได้ รถตัดถนน 108STAR YELLOW ราคา รถตัดคอนกรีต สีเหลือง เครื่องตัดปูนแรง ทนทาน เครื่องตัดคอนกรีต 
เครื่องตัดถนน รถตัดถนน ติดเครื่อง HONDA GX270 เครื่องแรงตัดถนนเยี่ยม ราคา 30,500 บาท รวม VAT แล้ว รหัส code S400-1GX270

รถตัดถนน 108STAR รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน HONDA GX390

ชุดเบนซิน เครื่องใหญ่แรง รถตัดถนน 108STAR YELLOW รถตัดคอนกรีต สีเหลือง ราคาเครื่องตัดคอนกรีต 
เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน รถตัดถนน กำลังแรง พร้อม ติดเครื่องยนต์ HONDA GX390 ราคา 34,500 บาท รวม VAT แล้ว รหัส code S400-1GX390

รถตัดถนน 108STAR รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน HONDA GX390 กุญแจสตาร์ท

แนะนำใช้สะดวกบิดกุญแจใช้ได้เลย รถตัดถนน 108STAR YELLOW รถตัดคอนกรีต สีเหลือง ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน 
เครื่องตัดคอนกรีตกุญแจสตาร์ท เครื่องตัดถนน รถตัดถนน กำลังแรง พร้อม ติดเครื่องยนต์ HONDA GX390 สตาร์ทกุญแจ ราคา 41,000 บาท รวม VAT แล้ว รหัส code S400-1GX390E

รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน HONDA GX270

เห็นกันมานานกับ รถตัดถนน น่าใช้ รถตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน รถตัดถนน ติดเครื่อง HONDA GX270 ราคา 22,900 บาท ไม่รวม VAT รหัส code CSG27

รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน HONDA GX390

ขยับขนาดเครื่องให้ใหญ่ขึ้น รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน รถตัดถนน กำลังแรง พร้อม ติดเครื่องยนต์ HONDA GX390 รหัส code CSG39 

รถตัดถนน กุญแจสตาร์ท รถตัดคอนกรีต สตาร์ทกุญแจ ราคาเครื่องตัดคอนกรีต กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน รถตัดถนน ติดเครื่อง MITSU M350 KEY START

สะดวกใช้กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า ชุดตัดถนน รถตัดถนน กุญแจสตาร์ท รถตัดคอนกรีต สตาร์ทกุญแจไฟฟ้า เครื่องตัดคอนกรีต 
เครื่องตัดถนน รถตัดถนน ติดเครื่อง MITSU HEAVYDUTY M350 ใช้ ราคา ติดโทรสอบถาม 02-893-2217 รถตัดถนนได้ แถมใบตัดเพชร 14 นิ้ว รหัส code CSM35E

รถตัดถนน ดีเซล รถตัดคอนกรีต เครื่องดีเซล ราคาเครื่องตัดคอนกรีตดีเซล เครื่องตัดปูน ดีเซล เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน รถตัดถนน ติดเครื่องดีเซล 11 แรง 11HP มือหมุน

ต้องการของใหญ่ รถตัดถนน ดีเซล รถตัดคอนกรีต เครื่องดีเซล เครื่องตัดถนน ดีเซล รถตัดถนน ติดเครื่องดีเซล 11 แรง 11HP มือหมุน 
รถตัดถนนกำลังแรงพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล ติดโทรสอบถาม 02-893-2217 รถตัดถนนดีเซลได้ รถตัดคอนกรีต เครื่องดีเซล รหัส code CSK11

รถตัดถนน ดีเซล กุญแจสตาร์ท รถตัดคอนกรีต สตาร์ทกุญแจ เครื่องดีเซล ราคาเครื่องตัดคอนกรีตดีเซล กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า เครื่องตัดปูน ดีเซล เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน รถตัดถนน ติดเครื่องดีเซล 11 แรง 11HP KEY START

สายดีเซลใหญ่ด้วยใช้สะดวก รถตัดถนน ดีเซล กุญแจสตาร์ท รถตัดคอนกรีต สตาร์ทกุญแจ เครื่องดีเซล เครื่องตัดถนน ดีเซล 
รถตัดถนน ติดเครื่องดีเซล 11 แรง 11HP กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า รถตัดถนน ดีเซลกุญแจสตาร์ทใช้งานง่าย โทรสอบถาม 02-893-2217 รถตัดถนนได้  รหัส code CSK11E

รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน เครื่องตัดถนน ใช้ตัดถนน ตัดร่องถนน ตัดถนนร่องปูน ตัดถนนคอนกรีต พื้นคอนกรีต เครื่องตัดคอนกรีตหลายขนาด รถตัดคอนกรีต เบนซิน รถตัดถนนดีเซล

หลากหลายเครื่องตัดถนน ใช้ตัดถนน ตัดร่องถนน ตัดถนนร่องปูน ตัดถนนคอนกรีต พื้นคอนกรีต เครื่องตัดคอนกรีตหลายขนาด 
รถตัดคอนกรีต เบนซิน รถตัดถนนดีเซล เครื่องตัดปูนพร้อมใบขนาด 14 นิ้ว รถตัดถนน ทนทาน คุ้มค่า ราคาเครื่องตัดคอนกรีต โดนใจ งานก่อสร้างเสร็จเร็ว

รถตัดถนน ดีเซล กุญแจสตาร์ท รถตัดคอนกรีต สตาร์ทกุญแจ เครื่องดีเซล ราคาเครื่องตัดคอนกรีตดีเซล กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า เครื่องตัดปูน ดีเซล เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน รถตัดถนน ติดเครื่องดีเซล 11 แรง 11HP KEY START

เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนนสีเหลือง รถตัดถนน เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน รถตัดถนน รถตัดถนนคอนกรีต ตัดพื้นคอนกรีต 
รถตัดถนนสีเหลื่องติดเครื่อง GX270 รถตัดถนนปูนคอนกรีต ราคาเครื่องตัดถนน  ราคา 27,500 บาท ไม่รวม VAT รหัส code CSG27

รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน เครื่องตัดถนน ใช้ตัดถนน ตัดร่องถนน ตัดถนนร่องปูน ตัดถนนคอนกรีต พื้นคอนกรีต เครื่องตัดคอนกรีตหลายขนาด รถตัดคอนกรีต เบนซิน รถตัดถนนดีเซล

ครื่องตัดถนน MIKAIZA รถตัดถนน มาพร้อมกับมือหมุนช่วย รถตัดคอนกรีต ดันรถตัดถนนช่วยทำให้ แนวตัดถนน ได้แนวตรงขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น 
รถตัดถนน MIKAIZA ราคาเครื่องตัดคอนกรีต รถตัดถนนติดเครื่อง HONDA GX390 ราคาเครื่องตัดถนน โทรสอบถาม 087-513-2072 รหัส code 400X39

ใบตัดถนน รถตัดถนน ใบตัดถนนรถตัดคอนกรีต ราคาใบตัดถนน ใบตัดถนนเครื่องตัดปูน ใบตัดถนนเครื่องตัดคอนกรีต ใบตัดถนนเครื่องตัดถนน ใบตัดถนนรถตัดถนน

ใบตัดถนน ใบตัดถนนธรรมดา ใบตัดถนนที่นิยมขนาด 14 นิ้ว ใบตัดถนนขนาดต่าง14 นิ้ว, 16 นิ้ว, 18 นิ้ว, 20 นิ้ว, 22 นิ้ว, 24 นิ้ว, 26 นิ้ว, 30 นิ้ว โทรสอบถาม 02-893-2217 ใบตัดถนนธรรมดา ใบตัดถนน ใบตัดคอนกรีต รถตัดถนน

ใบเพชรตัดถนน รถตัดถนน ใบเพชรตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาใบเพชรตัดถนน ใบเพชรตัดถนน เครื่องตัดปูน ใบเพชรตัดถนน เครื่องตัดคอนกรีต ใบเพชรตัดถนน เครื่องตัดถนน ใบตัดถนน รถตัดถนน

ใบเพชรตัดถนน ใบเพชรตัดถนนธรรมดา ใบเพชรตัดถนนที่นิยมขนาด 14 นิ้ว ใบเพชรตัดถนนขนาดต่าง 14 นิ้ว, 16 นิ้ว, 18 นิ้ว, 20 นิ้ว, 22 นิ้ว, 24 นิ้ว, 26 นิ้ว, 30 นิ้ว โทรสอบถาม 02-893-2217 ใบเพชรตัดถนน ใบตัดถนน ใบเพชรตัดคอนกรีต รถตัดถนน

 

นิยมใช้กันมาก เครื่องตัดถนน พร้อมใบตัดเพชร เครื่องตัดคอนกรีต พร้อมใบตัดเพชร ใช้ตัดถนน พื้นคอนกรีตใช้ในงานก่อสร้างถนน
พื้นเทคอนกรีตที่เป็นบริเวณกว้าง 

ตัดพื่นที่ต้องตัดร่องคอนกรีต ลดปัญหาคอนกรีตขยายตัว หรือหดตัวเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง สาเหตุของความเสียหายการก่อสร้างถนน

การตัดร่องถนนคอนกรีต สามารถตัดได้ลึก 5-12 นิ้ว ขนาดความกว้าง 3-10 มิลขึ้นอยู่กับขนาดของใบตัด เครื่องตัดถนนติดตั้งมี เครื่องยนต์เบนซิน และดีเซล เครื่องยนต์สำหรับเครื่องตัดถนน นิยมใช้ honda GX270
เครื่องตัดถนน honda GX270 ขนาด 9 แรงม้า ให้กำลังการตัดที่ดี ทนทาน ส่วนเครื่องยนต์ ดีเซล จะให้เครื่องยนต์ขนาด 10 แรง

ข้อสำคัญ รถตัดถนน ขณะทำงานจะมีการใช้น้ำ เป็นระบบหล่อเย็น ช่วยให้ทำงานได้ต่อเนื่อง เครื่องตัดถนน รถตัดถนน ติดเครื่อง ฮอนด้า GX270 ช่วยให้งานเสร็จไว ร่องตัดถนนสวยงาม มีประสิทธิภาพ งานก่อสร้างถนน เสร็จทันส่งงาน ช่างก่อสร้างใช้ 

เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน รถตัดคอนกรีต รถตัดถนน ผู้รับเหมาซื้อ เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน รถตัดคอนกรีต รถตัดถนน ทนทาน คุ้มค่า

การใช้รถตัดถนนให้ดี อยู่กับเราไปนานๆ

• ไม่ควรเข็นรถตัดถนนเร็วเกินไปจะให้เครื่องยนต์ต้องทำงานหนัก เกิดแรงเสียดทานสูงมากเกินไปทำให้เครื่องยนต์น๊อคไปทันที เมื่อจะ สตาร์ทเครื่องตัดถนนใหม่จึงไม่ติด การเข็นรถตัดถนนเร็วเกินไปเพื่อต้องการเร่งให้งานเสร็จเร็ว อาจเกิดผลเสียทั้งระยะสั้นและยาว 

จากงานที่ต้องเร่งทำให้เสร็จอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานรถตัดถนนได้ ส่งผลให้งานเสร็จช้า เสียเวลามากขึ้น หากจำเป็นต้องเร่งงานอาจแก้ปัญหา โดยการซื้อ รถตัดถนนเพิ่ม แล้วจัดสรรเวลาการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพักเครื่องยนต์บ้าง โดยที่ไม่เสียเวลาการทำงาน

• การใช้รถตัดจ๊อยถนน หรือรถตัดคอนกรีต ควรตรวจสอบระบบน้ำเลี้ยงสามารถใช้งานได้ดี ฝุ่นที่เกิดจากการตัดคอนกรีต ไม่มีมากจนเกินไปจนทำให้ฝุ่นคอนกรีตกลับเข้าไปในไส้กรองอากาศ ทำให้ฝุ่นเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์ กระบอกสูบ เมื่อฝุ่นเข้าไปได้ การทำงานของเครื่องตัดถนนก็จะติดขัด จนสามารถทำให้รถตัดจ๊อยถนน ดับขณะใช้งานได้

• หมั่นตรวจสอบ สภาพของเครื่องยนต์ ใบตัดคอนกรีต ใบตัดถนน น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง เพื่อยืดอายุเครื่องตัดถนน ทำให้ไม่ต้อง ซ่อมเครื่องตัดถนน ซ่อมรถตัดจ๊อยถนน หรือ เปลี่ยนเครื่องยนต์ก่อนเวลาอันควร ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เมื่อถึงเวลาที่กำหนด หรือตัวน้ำมันเครื่องมีความข้น หรือเปลี่ยนสีมากแล้ว ไม่ควรสตาร์ทเครื่องบ่อยๆ 

หากตัวน้ำมันเครื่อง เก่ามาก ข้นมาก และมีปริมาณน้อย เพราะจะทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาได้ ใบตัดคอนกรีต ควรมีความคมพร้อมใช้งาน ไม่ทื่อเกินไป จนเป็นภาระของเครื่องยนต์

แนะนำ เครื่องตัดถนนพร้อมใบตัดเพชร, เครื่องตัดถนน BAVO, เครื่องตัดถนน ฮอนด้า GX270, เครื่องตัดถนน เบนซิน GX270, เครื่องตัดถนน Honda GX270, เครื่องตัดถนน แถมใบตัดเพชร, เครื่องตัดถนน ดีเซล พื้นที่

108 Cyclone เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซล กรองพิเศษ ใส่ใบตัดได้ 24 นิ้ว รถตัดถนน

฿45,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซล Yanmar มี มอก. ใส่ใบตัดได้ 24 นิ้ว รถตัดถนน

฿69,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซลมี มอก. ใส่ใบตัดได้ 24 นิ้ว รถตัดถนน

฿45,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซล ใส่ใบตัดได้ 24 นิ้ว กุญแจสตาร์ท

฿48,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต เบนซิน I Power SV690 กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า ใส่ใบตัดได้ 30 นิ้ว , 31.5 นิ้ว ตัดลึกได้ 30 ซม.

฿79,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซล กรองพิเศษ ใส่ใบตัดได้ 24 นิ้ว รถตัดถนน

฿43,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซล กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า ใส่ใบตัดได้ 30 นิ้ว , 31.5 นิ้ว

฿99,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต เบนซิน Honda GX690 กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า ใส่ใบตัดได้ 30 นิ้ว , 31.5 นิ้ว

฿120,000.00 บาท

เครื่องตัดถนน 108STAR รุ่น T800E มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 3เฟส

฿65,000.00 บาท

108STAR เครื่องตัดคอนกรีต รถตัดถนน ใส่ใบตัดได้ 18 นิ้ว

฿20,800.00 บาท

108STAR เครื่องตัดคอนกรีต สีแดง ใส่ใบตัดได้ 18 นิ้ว

฿23,300.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต 108STAR สีแดง ใส่ใบตัดได้ 18 นิ้ว

฿26,800.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต GAE188F รถตัดถนน 108STAR

฿26,300.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซล ใส่ใบตัดได้ 24 นิ้ว รถตัดถนน

฿43,000.00 บาท

ตัดคอนกรีต Mini เครื่องตัดคอนกรีต มินิ รถตัดถนน Mini 108STAR ตัดลึก 5 ซม.

฿14,900.00 บาท

Related Posts