เครื่องเลื่อย เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่องเลื่อยชัก ใบเลื่อยสายพาน ใบเลื่อยชัก

เครื่องเลื่อยชัก HERO เลื่อยชักตัดเหล็ก HERO

เครื่องเลื่อยชัก Power Hack Saw เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน Horizontal Band Saw เครื่องเลื่อยสายพานตั้ง Vertical Band Saw เครื่องเลื่อยวงเดือน Radius Saw or Circular Saw

แนะนำเครื่องเลื่อยชัก Power Hack Saw เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน Horizontal Band Saw เครื่องเลื่อยสายพานตั้ง Vertical Band Saw เครื่องเลื...

Continue reading

TPI (Teeth Per Inch) ค่า TPI คือ จำนวนฟันของใบเลื่อยในระยะความยาว 1 นิ้ว

แนะนำใบเลื่อยสายพาน วิธีเลือกใบเลื่อยสายพาน

การเลือกใบเลื่อยดีให้เหมาะสม ใบเลื่อยสายพานแนะนำ: ใบเลื่อยสายพาน Hero 7-8 นิ้ว 4/6 TPI ขนาด 19 x 0.9 x 2360 มม , ใบเลื่อยสายพาน Hero 7-...

Continue reading