จะตัดคอนกรีตลึก 8 cm, 10 cm, 15 cm หรือตัดลึกถึง 28cm ทำไงดี จะเลือกซื้อเครื่องตัดถนนตัดลึกแบบไหนดี ให้ตรงกับความต้องการ แล้วจะเลือกซื้อเครื่องคอนกรีตแบบไหนดี ให้เหมาะกับงาน ไว้ตัดพื้นคอนกรีต ตัดพื้นปูน ตัดถนนคอนกรีต

รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 31.5 นิ้วได้ รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm รถตัดถนนตัดลึก 16 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 16 cm รถตัดถนนตัดลึก 18 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 18 cm รถตัดถนนตัดลึก 20 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 20 cm รถตัดถนนตัดลึก 23 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 23 cm รถตัดถนนตัดลึก 25 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 25 cm รถตัดถนนตัดลึก 28 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 28 cm รถตัดถนนตัดลึก 30 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 30 cm

จะตัดคอนกรีตลึกให้ได้ความลึกที่เราต้องการจะต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนแรก
1. ช่างต้องรู้ว่าจะต้องตัดลึกเท่าไรก่อน จะตัดคอนกรีตให้ลึกทำยังไง เครื่องตัดถนนคอนกรีต รอยตัดกว้างแค่ไหน? เครื่องตัดถนนคอนกรีต ตัดลึกได้เท่าไร? ระยะตัดลึกถนนคอนกรีตที่ช่างต้องการไม่เท่ากัน ระยะตัดลึกพื้นคอนกรีตที่ช่างต้องการไม่เท่ากัน รวมถึงความกว้างของรอยตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต ถ้าเราต้องการตัดถนนคอนกรีตลึกมากจะต้องทำยัง เบื้องต้นเรามี 2 ส่วน
1.1. จะตัดลึกได้ใบตัดจะต้องมีขนาดใหญ่ ถึงจะตัดลึกได้มากขึ้น
1.2 ตัวเครื่องตัดถนนคอนกรีตต้องสามารถใส่่ ใบใหญ่ได้ขนาด
2. จากนั้นก็มาเลือกตัวเครื่องยนต์ว่าต้องใช้ไฟฟ้า หรือน้ำมัน การเครื่องเบนซิน เครื่องดีเซล

✪✪✪ แนะนำเครื่องตัดถนนคอนกรีต สามารถตัดลึกได้ 8 ซม- 12 ซม ✪✪✪ ใส่ใบตัดได้ 14-18 นิ้ว ขึ้นอยู่กับขนาดใบตัด ✪ใบเพชรตัดคอนกรีตเริ่มที่ ✪14 นิ้ว 3-8 มิล ตัดลึกได้ 8 เซนติเมตร, ✪16 นิ้ว 3 มิล ตัดลึกได้ 12 เซนติเมตร

ตัดคอนกรีตลึก รถตัดถนนตัดลึก รถตัดคอนกรีตตัดลึก รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน

แนะนำเครื่องตัดถนนคอนกรีต สามารถตัดลึกได้ 8 ซม- 12 ซม

✪✪✪ แนะนำเครื่องตัดถนนคอนกรีต สามารถตัดลึกได้ 8 ซม- 15 ซม ✪✪✪ ใส่ใบตัดได้ 14-18 นิ้ว ขึ้นอยู่กับขนาดใบตัด ✪ใบเพชรตัดคอนกรีตเริ่มที่ ✪14 นิ้ว 3-8 มิล ตัดลึกได้ 8 เซนติเมตร, ✪16 นิ้ว 3 มิล ตัดลึกได้ 12 เซนติเมตร, ✪18 นิ้ว 4 มิล ตัดลึกได้ 15 เซนติเมตร

ตัดคอนกรีตลึก รถตัดถนนตัดลึก รถตัดคอนกรีตตัดลึก รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน

แนะนำเครื่องตัดถนนคอนกรีต สามารถตัดลึกได้ 8 ซม- 15 ซม

✪✪✪ พิเศษ✪✪✪  เครื่องตัดถนนคอนกรีตใส่ใบตัดได้ถึง 20 นิ้ว เครื่องตัดถนนคอนกรีต สามารถตัดลึกได้ 8 ซม- 16 ซม ใส่ใบตัดได้ 14-20 นิ้ว ขึ้นอยู่กับขนาดใบตัด ✪ ใบเพชรตัดคอนกรีตเริ่มที่ ✪14 นิ้ว 3-8 มิล ตัดลึกได้ 8 เซนติเมตร, ✪16 นิ้ว 3 มิล ตัดลึกได้ 12 เซนติเมตร, ✪18 นิ้ว 4 มิล ตัดลึกได้ 15 เซนติเมตร, ✪20 นิ้ว 5 มิล ตัดลึกได้ 16 เซนติเมตร

ตัดคอนกรีตลึก รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 30 นิ้วได้ รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm รถตัดถนนตัดลึก 16 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 16 cm

เครื่องตัดถนนคอนกรีตใส่ใบตัดได้ถึง 20 นิ้ว เครื่องตัดถนนคอนกรีต สามารถตัดลึกได้ 8 ซม- 16 ซม

✪✪✪ แนะนำเครื่องตัดถนนคอนกรีต สามารถตัดลึกได้ 8 ซม- 28 ซม✪✪✪ ใส่ใบตัดได้ 14-30 นิ้ว ขึ้นอยู่กับขนาดใบตัด ✪ใบเพชรตัดคอนกรีตเริ่มที่ ✪14 นิ้ว 3-8 มิล ตัดลึกได้ 8 เซนติเมตร, ✪16 นิ้ว 3 มิล ตัดลึกได้ 12 เซนติเมตร, ✪18 นิ้ว 4 มิล ตัดลึกได้ 15 เซนติเมตร, ✪20 นิ้ว 5 มิล ตัดลึกได้ 16 เซนติเมตร, ✪22 นิ้ว 5 มิล ตัดลึกได้ 18 เซนติเมตร, ✪24 นิ้ว 5 มิล ตัดลึกได้ 20 เซนติเมตร, ✪26 นิ้ว 5 มิล ตัดลึกได้ 23 เซนติเมตร, ✪28 นิ้ว 5 มิลตัดลึกได้ 25 เซนติเมตร , ✪30 นิ้ว 5 มิลตัดลึกได้ 28 เซนติเมตร

ตัดคอนกรีตลึก รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 30 นิ้วได้ รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm รถตัดถนนตัดลึก 16 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 16 cm รถตัดถนนตัดลึก 18 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 18 cm รถตัดถนนตัดลึก 20 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 20 cm รถตัดถนนตัดลึก 23 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 23 cm รถตัดถนนตัดลึก 25 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 25 cm รถตัดถนนตัดลึก 28 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 28 cm รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน

แนะนำเครื่องตัดถนนคอนกรีต สามารถตัดลึกได้ 8 ซม- 28 ซม

❤❤❤ วิธีคำนวนใบเพชรตัดคอนกรีตเบื้องต้น ❤❤❤
วิธีคำนวนใบเพชรว่าจะตัดลึกได้เท่าไรตัดคอนกรีตเบื้องต้น
ขนาดใบตัดมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร หารครึ่งก็จะได้เป็น รัศมีของใบพชร แล้วนำมาลบ เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวประกับยึดใบตัดก็จะได้ ระยะตัดลึกคราวๆมา
❤❤❤ ตัวอย่าง ❤❤❤
ใบเพชร เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว แปลงเป็นเชนติเมตร ได้ 35.56 เชนติเมตรนำมาหารัศมี 35.56/2=17.78 cm
ตัวประกับยึดใบตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.7 เชนติเมตร นำมาลบกัน
❤❤❤ วิธีคำนวนตัดคอนกรีตลึก ❤❤❤
รัศมีของใบเพชร-เส้นผ่าศูนย์กลางตัวประกับยึดใบตัด=ระยะตัดคอนกรีตลึก
17.78-9.7=8.08 เชนติเมตร

❤❤❤ ตารางการตัดลึกพื้นคอนกรีต ❤❤❤

➤➤➤ใบเพชรขนาด 14 นิ้ว 3 มิล ตัดลึก 8 เซนติเมตร
➤➤➤ใบเพชรตขนาด 14 นิ้ว 10 มิล ตัดลึก 8 เซนติเมตร
➤➤➤ใบเพชรขนาด 16 นิ้ว 3 มิล ตัดลึก 12 เซนติเมตร
➤➤➤ใบเพชรขนาด 16 นิ้ว 10 มิล ตัดลึก 12 เซนติเมตร
➤➤➤ใบเพชรขนาด 18 นิ้ว 4 มิล ตัดลึก 15 เซนติเมตร
➤➤➤ใบเพชรขนาด 20 นิ้ว 5 มิล ตัดลึก 16 เซนติเมตร
➤➤➤ใบเพชรขนาด 22 นิ้ว 5 มิล ตัดลึก 18 เซนติเมตร
➤➤➤ใบเพชรขนาด 24 นิ้ว 5 มิล ตัดลึก 20 เซนติเมตร
➤➤➤ใบเพชรขนาด 26 นิ้ว 5 มิล ตัดลึก 23 เซนติเมตร
➤➤➤ใบเพชรขนาด 28 นิ้ว 5 มิล ตัดลึก 25 เซนติเมตร
➤➤➤ใบเพชรขนาด 30 นิ้ว 5 มิล ตัดลึก 28 เซนติเมตร

➤➤➤ใบเพชรขนาด 31.5 นิ้ว 5 มิล ตัดลึก 30 เซนติเมตร

รถตัดถนนลึกเท่าไร รถตัดคอนกรีตลึกเท่าไร เครื่องตัดปูนลึกเท่าไร เครื่องตัดคอนกรีตลึกเท่าไร เครื่องตัดถนนลึกเท่าไร

ตัดคอนกรีตลึก รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 14-18 นิ้วได้ รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน

รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 14-18 นิ้วได้ และรุ่นพิเศษใส่ได้ 20 นิ้ว รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm

ตัดคอนกรีตลึก รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 14-18 นิ้วได้ และรุ่นพิเศษใส่ได้ 20 นิ้ว รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน

รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 14-16 นิ้ว และรุ่นพิเศษใส่ได้ 20 นิ้ว รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm

 ตัดคอนกรีตลึก รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 14-18 นิ้วได้ และรุ่นพิเศษใส่ได้ 20 นิ้ว รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm รถตัดถนนตัดลึก 16 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 16 cm รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน

รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 14-16 นิ้ว 14-18 นิ้วได้ และรุ่นพิเศษใส่ได้ 20 นิ้ว รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm รถตัดถนนตัดลึก 16 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 16 cm

ตัดคอนกรีตลึก รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 14-18 นิ้วได้ และรุ่นพิเศษใส่ได้ 24 นิ้ว รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm รถตัดถนนตัดลึก 16 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 16 cm รถตัดถนนตัดลึก 18 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 18 cm รถตัดถนนตัดลึก 20 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 20 cm รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน

ตัดคอนกรีตลึก รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 14-18 นิ้วได้ และรุ่นพิเศษใส่ได้ 24 นิ้ว รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm รถตัดถนนตัดลึก 16 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 16 cm รถตัดถนนตัดลึก 18 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 18 cm รถตัดถนนตัดลึก 20 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 20 cm รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน

 ตัดคอนกรีตลึก รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 30 นิ้วได้ รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm รถตัดถนนตัดลึก 16 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 16 cm รถตัดถนนตัดลึก 18 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 18 cm รถตัดถนนตัดลึก 20 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 20 cm รถตัดถนนตัดลึก 23 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 23 cm รถตัดถนนตัดลึก 25 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 25 cm รถตัดถนนตัดลึก 28 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 28 cm รถตัดถนน รถตัดคอนกรีต ราคาเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดปูน เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน

รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 30 นิ้วได้ รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm รถตัดถนนตัดลึก 16 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 16 cm รถตัดถนนตัดลึก 18 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 18 cm รถตัดถนนตัดลึก 20 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 20 cm รถตัดถนนตัดลึก 23 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 23 cm รถตัดถนนตัดลึก 25 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 25 cm รถตัดถนนตัดลึก 28 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 28 cm

รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 31.5 นิ้วได้ รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm รถตัดถนนตัดลึก 16 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 16 cm รถตัดถนนตัดลึก 18 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 18 cm รถตัดถนนตัดลึก 20 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 20 cm รถตัดถนนตัดลึก 23 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 23 cm รถตัดถนนตัดลึก 25 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 25 cm รถตัดถนนตัดลึก 28 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 28 cm รถตัดถนนตัดลึก 30 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 30 cm

รถตัดคอนกรีตใส่ใบเพชร 31.5 นิ้วได้ รถตัดถนนตัดลึก 8 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 8 cm รถตัดถนนตัดลึก 10 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 10 cm รถตัดถนนตัดลึก 12 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 12 cm รถตัดถนนตัดลึก 15 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 15 cm รถตัดถนนตัดลึก 16 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 16 cm รถตัดถนนตัดลึก 18 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 18 cm รถตัดถนนตัดลึก 20 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 20 cm รถตัดถนนตัดลึก 23 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 23 cm รถตัดถนนตัดลึก 25 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 25 cm รถตัดถนนตัดลึก 28 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 28 cm รถตัดถนนตัดลึก 30 cm รถตัดคอนกรีตตัดลึก 30 cm

3. มาดูต้องการตัดพื้นคอนกรีตลึกจะใช้ใบตัดขนาดเท่าไร

✹3.1 ต้องการตัดพื้นคอนกรีตลึก 8 cm ใช้เครื่องตัดถนนคอนกรีต ติดใบเพชรตัดขนาด 14 นิ้ว 3 มิล หรือ ใบเพชรตัดขนาด 14 นิ้ว10 มิล เครื่องตัดถนนคอนกรีต ตัดพื้นปูน ตัดพื้นคอนกรีตลึก 8 cm
✹3.2 ต้องการตัดพื้นคอนกรีตลึก 12 cm ใช้เครื่องตัดถนนคอนกรีต ติดใบเพชรตัดขนาด 16 นิ้ว 3 มิล หรือ ใบเพชรตัดขนาด 16 นิ้ว10 มิล เครื่องตัดถนนคอนกรีต ตัดพื้นปูน ตัดพื้นคอนกรีตลึก 12 cm
✹3.3 ต้องการตัดพื้นคอนกรีตลึก 15 cm ใช้เครื่องตัดถนนคอนกรีต ติดใบเพชรตัดขนาด 18 นิ้ว 4 มิล เครื่องตัดถนนคอนกรีต ตัดพื้นปูน ตัดพื้นคอนกรีตลึก 15 cm
✹3.4 ต้องการตัดพื้นคอนกรีตลึก 16 cm ใช้เครื่องตัดถนนคอนกรีต ติดใบเพชรตัดขนาด 20 นิ้ว 5 มิล เครื่องตัดถนนคอนกรีต ตัดพื้นปูน ตัดพื้นคอนกรีตลึก 16 cm
✹3.5 ต้องการตัดพื้นคอนกรีตลึก 18 cm ใช้เครื่องตัดถนนคอนกรีต ติดใบเพชรตัดขนาด 22 นิ้ว 5 มิล เครื่องตัดถนนคอนกรีต ตัดพื้นปูน ตัดพื้นคอนกรีตลึก 18 cm
✹3.6 ต้องการตัดพื้นคอนกรีตลึก 20 cm ใช้เครื่องตัดถนนคอนกรีต ติดใบเพชรตัดขนาด 24 นิ้ว 5 มิล เครื่องตัดถนนคอนกรีต ตัดพื้นปูน ตัดพื้นคอนกรีตลึก 20 cm
✹3.7 ต้องการตัดพื้นคอนกรีตลึก 23 cm ใช้เครื่องตัดถนนคอนกรีต ติดใบเพชรตัดขนาด 26 นิ้ว 5 มิล เครื่องตัดถนนคอนกรีต ตัดพื้นปูน ตัดพื้นคอนกรีตลึก 23 cm
✹3.8 ต้องการตัดพื้นคอนกรีตลึก 25 cm ใช้เครื่องตัดถนนคอนกรีต ติดใบเพชรตัดขนาด 28 นิ้ว 5 มิล เครื่องตัดถนนคอนกรีต ตัดพื้นปูน ตัดพื้นคอนกรีตลึก 25 cm
✹3.9 ต้องการตัดพื้นคอนกรีตลึก 28 cm ใช้เครื่องตัดถนนคอนกรีต ติดใบเพชรตัดขนาด 30 นิ้ว 5 มิล เครื่องตัดถนนคอนกรีต ตัดพื้นปูน ตัดพื้นคอนกรีตลึก 28 cm

✹3.10 ต้องการตัดพื้นคอนกรีตลึก 28 cm ใช้เครื่องตัดถนนคอนกรีต ติดใบเพชรตัดขนาด 31.5 นิ้ว 5 มิล เครื่องตัดถนนคอนกรีต ตัดพื้นปูน ตัดพื้นคอนกรีตลึก 30 cm

แนะนำ เครื่องตัดถนนพร้อมใบตัดเพชร, เครื่องตัดถนน BAVO, เครื่องตัดถนน ฮอนด้า GX270, เครื่องตัดถนน เบนซิน GX270, เครื่องตัดถนน Honda GX270, เครื่องตัดถนน แถมใบตัดเพชร, เครื่องตัดถนน ดีเซล

 

108 Cyclone เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซล กรองพิเศษ ใส่ใบตัดได้ 24 นิ้ว รถตัดถนน

฿45,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซล Yanmar มี มอก. ใส่ใบตัดได้ 24 นิ้ว รถตัดถนน

฿69,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซลมี มอก. ใส่ใบตัดได้ 24 นิ้ว รถตัดถนน

฿45,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซล ใส่ใบตัดได้ 24 นิ้ว กุญแจสตาร์ท

฿48,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต เบนซิน I Power SV690 กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า ใส่ใบตัดได้ 30 นิ้ว , 31.5 นิ้ว ตัดลึกได้ 30 ซม.

฿79,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซล กรองพิเศษ ใส่ใบตัดได้ 24 นิ้ว รถตัดถนน

฿43,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซล กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า ใส่ใบตัดได้ 30 นิ้ว , 31.5 นิ้ว

฿99,000.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต เบนซิน Honda GX690 กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า ใส่ใบตัดได้ 30 นิ้ว , 31.5 นิ้ว

฿120,000.00 บาท

เครื่องตัดถนน 108STAR รุ่น T800E มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 3เฟส

฿65,000.00 บาท

108STAR เครื่องตัดคอนกรีต รถตัดถนน ใส่ใบตัดได้ 18 นิ้ว

฿20,800.00 บาท

108STAR เครื่องตัดคอนกรีต สีแดง ใส่ใบตัดได้ 18 นิ้ว

฿23,300.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต 108STAR สีแดง ใส่ใบตัดได้ 18 นิ้ว

฿26,800.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต GAE188F รถตัดถนน 108STAR

฿26,300.00 บาท

เครื่องตัดคอนกรีต ดีเซล ใส่ใบตัดได้ 24 นิ้ว รถตัดถนน

฿43,000.00 บาท

ตัดคอนกรีต Mini เครื่องตัดคอนกรีต มินิ รถตัดถนน Mini 108STAR ตัดลึก 5 ซม.

฿14,900.00 บาท

Related Posts