สินค้า เครื่องมือ ใบตัด ใบขัด SUMO ใบตัดเพชร

Showing all 6 results

ใบเพชรขนาด 14 นิ้ว หนา 10 มิล ตัดลึก 8 ซม หรือ 3.14 นิ้ว ขนาดตัดร่องที่ได้ กว้าง 10 มิล

฿6,000.00 บาท

ใบเพชรขนาด 14 นิ้ว หนา 3.2 มิล ตัดลึก 8 ซม หรือ 3.14 นิ้ว ขนาดตัดร่องที่ได้ กว้าง 3.2 มิล

฿3,125.00 บาท

ใบเพชรขนาด 16 นิ้ว หนา 10 มิล ตัดลึก 12 ซม หรือ 4.7 นิ้ว ขนาดตัดร่องที่ได้ กว้าง 10 มิล

฿8,000.00 บาท

ใบเพชรขนาด 16 นิ้ว หนา 3.6 มิล ตัดลึก 12 ซม หรือ 4.7 นิ้ว ขนาดตัดร่องที่ได้ กว้าง 3.6 มิล

฿4,400.00 บาท

ใบเพชรขนาด 18 นิ้ว หนา 3.8 มิล ตัดลึก 15 ซม หรือ 5.9 นิ้ว ขนาดตัดร่องที่ได้ กว้าง 3.8 มิล

฿8,500.00 บาท

ใบเพชรขนาด 20 นิ้ว หนา 3.8 มิล ตัดลึก 12 ซม หรือ 4.7 นิ้ว ขนาดตัดร่องที่ได้ กว้าง 3.8 มิล

฿10,000.00 บาท