Mitsubishi Electric มอเตอร์ ปั๊มน้ำ ปํ๊มหอยโข่งไฟฟ้า

Showing 1–15 of 56 results

มอเตอร์จี้คอนกรีต 3แรงม้า 380V สายจี้ปูน 45มม ยาว 6 เมตร ข้อต่อแบบเขี้ยว DYNAPAC มอเตอร์มิตซูบิชิ Mitsubishi

฿13,980.00 บาท

มอเตอร์จี้คอนกรีต 3แรงม้า 380V สายจี้ปูน 60มม ยาว 6 เมตร ข้อต่อแบบเขี้ยว DYNAPAC มอเตอร์มิตซูบิชิ Mitsubishi

฿15,100.00 บาท

ปั๊มหอยโข่งน้ำมาก Mitsubishi รุ่น WCL

฿6,130.00฿10,600.00 บาท

ปั๊มหอยโข่งส่งสูง Mitsubishi รุ่น ACH

฿4,350.00฿6,990.00 บาท

ปั๊มหอยโข่งส่งสูง Mitsubishi รุ่น ACM

฿4,530.00฿6,990.00 บาท

ปั๊มหอยโข่งส่งสูง Mitsubishi รุ่น WCH

฿10,290.00฿11,150.00 บาท

ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า Mitsubishi รุ่น WCM

฿10,340.00฿10,830.00 บาท

ปั๊มหอยโข่งส่งสูง Mitsubishi รุ่น MCH

฿7,220.00฿7,670.00 บาท

ปั๊มหอยโข่ง Mitsubishi 1.5HP 1เฟส รุ่น ACM-1105-S

฿6,990.00 บาท

ปั๊มหอยโข่ง Mitsubishi 1HP 1เฟส รุ่น ACM-755S

฿5,880.00 บาท

ปั๊มหอยโข่ง Mitsubishi 1HP 1เฟส รุ่น ACM-755SH

฿6,130.00 บาท

ปั๊มหอยโข่ง Mitsubishi 2HP 1เฟส รุ่น WCM-1505-S

฿10,340.00 บาท

ปั๊มหอยโข่ง Mitsubishi 2HP 3เฟส รุ่น WCM-1505-T

฿10,600.00 บาท

ปั๊มหอยโข่ง Mitsubishi 3HP 3เฟส รุ่น WCM-2205-T

฿10,830.00 บาท

ปั๊มหอยโข่งน้ำมาก Mitsubishi 1.5HP1เฟส รุ่น WCL(ACL)-1105S

฿7,120.00 บาท