นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้า

 •  เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า เสร็จสิ้น ทางร้านจะดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูล คำสั่งซื้อ และ การชำระเงินของลูกค้า
 • เมื่อตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว ทางร้าน จะใช้ระยะเวลา ในการเตรียมสินค้า 1 – 2 วัน ( ในกรณีสินค้าพร้อมจัดส่ง ) และ ขั้นต่ำ 7 วัน สำหรับ สินค้า สั่งเบิก หรือ ผลิต
 • เมื่อจัดเตรียมสินค้า เรียบร้อยแล้ว ในกรณี จัดส่งในเขต ก.ท.ม. ทางร้านจะใช้ ขนส่งโดย รถขนส่งของ บริษัท หรือ ขนส่งเอกชน เช่น LALAMOVE ซึ่งจะใช้ เวลา 1 วันทำการ และ ในกรณี ขนส่ง ต่างจังหวัด ทางเรา จะใช้ ขนส่งเอกชน ตามแต่พื้นที่การจัดส่ง โดยใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 – 7 วันแล้วแต่พื้นที่ และ รอบการขนส่งของ บริษัท ขนส่งนั้นๆ

กรณี จัดส่ง สินค้าล่าช้า หรือ สินค้าสูญหาย

 • ถ้าลูกค้า ได้รับสินค้า ล่าช้า เกินกว่า ระยะเวลา ที่กำหนด ลูกค้า ต้องทำการ ติดต่อ ร้านค้าเพื่อ แจ้งรายละเอียด คำสั่งซื้อ ให้ทางร้านทราบ
 • เมื่อทางร้าน ได้รับข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะ เร่งประสานงาน ตรวจสอบกับ บริษัทขนส่ง ที่จัดส่งให้ลูกค้า เพื่อสอบถามถึงสาเหตุ ในความล่าช้านั้นๆ
 • เมื่อทางร้าน ได้รับข้อมูล สาเหตุความล่าช้า จาก บริษัทขนส่ง ทางร้านจะรีบติดต่อ ลูกค้า เพื่อแจ้งข้อมูลให้ ลูกค้าทราบทันที
 • ในกรณี ได้รับคำยืนยันจาก บริษัท ขนส่ง ว่าสินค้า คำสั่งซื้อ ของลูกค้า มีการสูญหาย จากทาง บริษัทขนส่ง ทางร้านค้า จะรีบ ติดต่อ ลูกค้า เพื่อดำเนินการ คืนเงิน หรือ ส่งสินค้าทดแทน ทันที

การคืน-เปลี่ยนสินค้า

 • กรณีสินค้าเสียหายภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าโดยเกิดจากขั้นตอนการผลิตลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการ เบอร์ 02 8932217เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนสินค้า โดยลูกค้าสามารถนำสินค้ามาเปลี่ยนยังศูนย์บริการ หรือ ส่งพัสดุ กลับมายัง บริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินสินค้าภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ หากตรวจสอบพบความเสียหาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเฉพาะส่วน หรือ เปลี่ยนสินค้าใหม่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า และคืนเงินยกเว้น สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง หรือ ส่งผิด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น คำตัดสินของางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

นโยบายการคืนเงิน

 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ หรือกรณีสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้าภายใน 7 วัน