นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า

การคืน-เปลี่ยนสินค้า

  • กรณีสินค้าเสียหายภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าโดยเกิดจากขั้นตอนการผลิตลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการ เบอร์ 02 8932217เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนสินค้า โดยลูกค้าสามารถนำสินค้ามาเปลี่ยนยังศูนย์บริการ หรือ ส่งพัสดุ กลับมายัง บริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินสินค้าภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ หากตรวจสอบพบความเสียหาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเฉพาะส่วน หรือ เปลี่ยนสินค้าใหม่
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า และคืนเงินยกเว้น สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง หรือ ส่งผิด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น คำตัดสินของางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

นโยบายการคืนเงิน

  • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ หรือกรณีสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้าภายใน 7 วัน