ปั๊มตู้ ปั๊มSelf-priming ปั๊มไม่ต้องล่อน้ำในท่อดูด SELF PRIMING CENTRIFUGAL PUMP

Showing 1–15 of 36 results

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ไม่ต้องล่อน้ำในท่อดูด

฿12,400.00฿19,500.00 บาท

ปั๊ม TaKi Self-priming Cenfrifugal Pump รุ่น KND 20 30 40

฿6,200.00฿10,900.00 บาท

ปั๊ม TaKi Self-priming Cenfrifugal Pump รุ่น KND 20 หมุนขวา

฿6,200.00 บาท

ปั๊ม TaKi Self-priming Cenfrifugal Pump รุ่น KND 20 หมุนซ้าย

฿6,200.00 บาท

ปั๊ม TaKi Self-priming Cenfrifugal Pump รุ่น KND 30 หมุนขวา

฿7,700.00 บาท

ปั๊ม TaKi Self-priming Cenfrifugal Pump รุ่น KND 30 หมุนซ้าย

฿7,700.00 บาท

ปั๊ม TaKi Self-priming Cenfrifugal Pump รุ่น KND 40 หมุนขวา

฿8,000.00 บาท

ปั๊ม TaKi Self-priming Cenfrifugal Pump รุ่น KND 40 หมุนซ้าย

฿10,900.00 บาท

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-100-L หมุนซ้าย ประเก็นเชือก

฿19,000.00 บาท

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-100-L-M หมุนซ้าย แม็คซิล

฿19,500.00 บาท

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-100-R หมุนขวา ประเก็นเชือก

฿19,000.00 บาท

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-100-R-M หมุนขวา แม็คซิล

฿19,500.00 บาท

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-125-L หมุนซ้าย ประเก็นเชือก

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-125-L-M หมุนซ้าย แม็คซิล

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-125-R หมุนขวา ประเก็นเชือก