อุปกรณ์ต่อพ่วง ปั๊มน้ำ สายส่ง ท่อดูด หัวกระโหลกสูบน้ำ หัวกระโหลกดูดน้ำ

Showing all 15 results

ตัวรัดสาย 6 นิ้ว ประกับรัดสาย รัดสายดูุุดตัวหนอนยางดำ

ฟุตวาล์วเหล็ก รุ่นเกลียว 6 นิ้ว หัวกระโหลกดูดน้ำ

ฟุตวาล์วเหล็ก รุ่นเกลียว 8 นิ้ว หัวกระโหลกดูดน้ำ

ฟุตวาล์วเหล็ก หน้าแปลน 6 นิ้ว หัวกระโหลกดูดน้ำ

ฟุตวาล์วเหล็ก หน้าแปลน 8 นิ้ว หัวกระโหลกดูดน้ำ

สายดูดตัวหนอน 6 นิ้ว SUCTION HOSE

฿12,000.00 ฿8,000.00 บาท

สายดูดพลาสติก 2 นิ้ว สายดูดน้ำยาว 12 เมตร

สายดูดพลาสติก 2 นิ้ว สายดูดน้ำยาว 24 เมตร

สายดูดพลาสติก 3 นิ้ว สายดูดน้ำยาว 12 เมตร

สายดูดพลาสติก 3 นิ้ว สายดูดน้ำยาว 24 เมตร

สายดูดพลาสติก 4 นิ้ว สายดูดน้ำยาว 12 เมตร

สายดูดพลาสติก 4 นิ้ว สายดูดน้ำยาว 24 เมตร

สายส่งน้ำ ผ้าใบ 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร ใช้ต่อเครื่องสูบน้ำ

สายส่งน้ำ ผ้าใบ 3 นิ้ว ยาว 100 เมตร ใช้ต่อเครื่องสูบน้ำ

สายส่งน้ำ ผ้าใบ 4 นิ้ว ยาว 100 เมตร ใช้ต่อเครื่องสูบน้ำ