ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั้มน้ำหอยโข่ง ปั๊มสูบน้ำเข้าสวน ระบายน้ำ ส่งน้ำ ปั๊มน้ำเกษตร

Showing 1–15 of 49 results

ปั๊มอุตสาหกรรม (37)

ปั๊มน้ำ TAKI SPM

฿18,270.00฿233,600.00 บาท

ปั๊มสูบน้ำเยอะ ROVEY 6 นิ้ว รุ่น M150

฿32,000.00 บาท

ปั๊มสูบน้ำเยอะ ROVEY 8 นิ้ว รุ่น M200

฿42,000.00 บาท

ปั๊มน้ำหอยโข่ง TAKI FM-100A ปั๊มน้ำรุ่นกรวย 4″ x 4″ หมุนขวา

฿12,000.00 บาท

ปั๊มน้ำหอยโข่ง TAKI FM-50A 2″ x 2″ หมุนขวา

฿6,300.00 บาท

ปั๊มน้ำหอยโข่ง TAKI FM-80A ปั๊มน้ำรุ่นกรวย 3″ x 3″ หมุนขวา

฿7,900.00 บาท

ปั๊มแรงดัน TAKI ขนาด 2 นิ้ว (2BA6-160)

฿7,900.00 บาท

ปั๊มแรงดัน TAKI ขนาด 2 นิ้ว (2BA6-200)

฿8,400.00 บาท

ปั๊มแรงดัน TAKI ขนาด 3 นิ้ว (3BA9-160)

฿10,080.00 บาท

ปั๊มแรงดัน TAKI ขนาด 3 นิ้ว (3BA9-200)

฿10,620.00 บาท

ปั๊มแรงดัน TAKI ขนาด 4 นิ้ว (4BA10-200)

฿11,800.00 บาท

ปั๊มน้ำ TAKI รุ่น SPM 100-20

฿31,870.00 บาท

ปั๊มน้ำ TAKI รุ่น SPM 100-26

฿33,610.00 บาท

ปั๊มน้ำ TAKI รุ่น SPM 100-33

฿41,720.00 บาท

ปั๊มน้ำ TAKI รุ่น SPM 100-40

฿61,790.00 บาท