เครื่องผสมปูนฉาบ โม่ปูน ผสมปูนฉาบที่งานก่อสร้าง งานฉาบปูน ฉาบผนัง หรือใช้ผสมอาหารสัตว์ ผสมปุ๋ย เครื่องผสมปูนฉาบได้เข้ากันดี สะดวกรวดเร็ว

Showing 1–15 of 16 results

เครื่องผสมปูนฉาบ BATON ขนาด 1 ถุง 3Hp 220v

฿23,800.00 บาท

เครื่องผสมปูนฉาบ BATON ขนาด 1 ถุง

฿15,500.00 บาท

เครื่องผสมปูนฉาบ BATON ขนาด 2 ถุง 5Hp 220v

เครื่องผสมปูนฉาบ BATON ขนาด 2 ถุง

฿31,800.00 บาท

เครื่องผสมคอนกรีต BATON เหล็กเหนียว ขนาด 0.5 ถุง พร้อมมอเตอร์ 2Hp

เครื่องผสมคอนกรีต BATON เหล็กหล่อ ขนาด 1 ถุง พร้อมมอเตอร์ 3HP 220V

฿43,800.00 บาท

เครื่องผสมคอนกรีต BATON เหล็กหล่อ ขนาด 1 ถุง

฿36,800.00 บาท

เครื่องผสมคอนกรีต BATON เหล็กหล่อ ขนาด 2 ถุง 5Hp 220v

เครื่องผสมคอนกรีต BATON เหล็กหล่อ ขนาด 2 ถุง

฿47,400.00 บาท

เครื่องผสมคอนกรีต BATON เหล็กเหนียว 1 ถุง พร้อมมอเตอร์ 3Hp 220V

฿39,800.00 บาท

เครื่องผสมคอนกรีต BATON เหล็กเหนียว ขนาด 0.5 ถุง

฿23,500.00 บาท

เครื่องผสมคอนกรีต BATON เหล็กเหนียว ขนาด 1 ถุง

฿32,800.00 บาท

เครื่องผสมคอนกรีต BATON เหล็กเหนียว ขนาด 2 ถุง 5Hp 220v

เครื่องผสมคอนกรีต BATON เหล็กเหนียว ขนาด 2 ถุง

฿43,800.00 บาท

เครื่องผสมคอนกรีต SUN 1 ถุง (ผลิตโดย BATON)

฿30,100.00 บาท