BATON เครื่องมือก่อสร้าง

Showing 1–15 of 35 results

เครื่องหั่นย่อยกิ่งไม้ ย่อยทางทางปาล์ม ย่อยกาบมะพร้าว BATON รุ่น A-002-G-H4KN

฿39,000.00฿45,000.00 บาท

เครื่องหั่นหยวกกล้วย BATON รุ่น A-BG001 พร้อมเครื่อง Tosaki 6.5 HP

฿18,000.00 บาท

เครื่องผสมปูนฉาบ BATON ขนาด 1 ถุง 3Hp 220v

฿23,800.00 บาท

เครื่องผสมปูนฉาบ BATON ขนาด 1 ถุง

฿15,500.00 บาท

เครื่องผสมปูนฉาบ BATON ขนาด 2 ถุง 5Hp 220v

เครื่องผสมปูนฉาบ BATON ขนาด 2 ถุง

฿31,800.00 บาท

เครื่องผสมคอนกรีต BATON เหล็กเหนียว ขนาด 0.5 ถุง พร้อมมอเตอร์ 2Hp

ถังเทคอนกรีต 100 ลิตร เทตรง BATON

฿8,500.00 บาท

ถังเทคอนกรีต 1000 ลิตร เทข้าง BATON

฿18,900.00 บาท

ถังเทคอนกรีต 150 ลิตร เทตรง BATON

฿10,000.00 บาท

ถังเทคอนกรีต 300 ลิตร เทข้าง BATON

฿12,700.00 บาท

ถังเทคอนกรีต 300 ลิตร เทตรง BATON

฿12,700.00 บาท

ถังเทคอนกรีต 550 ลิตร เทข้าง BATON

฿16,100.00 บาท

ถังเทคอนกรีต 550 ลิตร เทตรง BATON

฿16,100.00 บาท

ถังเทคอนกรีต 750 ลิตร เทข้าง BATON

฿17,500.00 บาท