BATON เครื่องมือก่อสร้าง

Showing 1–15 of 42 results

เครื่องผสมคอนกรีต SUN 1 ถุง (ผลิตโดย BATON) โม่เปล่า ไม่รวมเครื่องยนต์

฿27,500.00 บาท

เครื่องผสมคอนกรีต SUN 1 ถุง (ผลิตโดย BATON) มอเตอร์ Hascon 3HP

฿32,500.00 บาท

เครื่องหั่นย่อยกิ่งไม้ ย่อยทางทางปาล์ม ย่อยกาบมะพร้าว BATON รุ่น A-002-G-H4KN

฿39,000.00฿45,000.00 บาท

เครื่องหั่นหยวกกล้วย BATON รุ่น A-BG001 พร้อมเครื่อง Tosaki 6.5 HP

฿18,000.00 บาท

พ็อกเก็ตปูน ถังเทคอนกรีต เทตรง BATON

฿8,500.00฿15,600.00 บาท

เครื่องผสมปูนฉาบ BATON ขนาด 1 ถุง 3Hp 220v

฿19,000.00 บาท

เครื่องผสมปูนฉาบ BATON ขนาด 1 ถุง

฿15,000.00 บาท

เครื่องผสมปูน 2 ถุง JUMBO MARTON (CONCRETE MIXER 2 BAG) พร้อมมอเตอร์ Marton 3HP 220V

฿43,500.00 บาท

เครื่องผสมปูน 2 ถุง JUMBO MARTON (CONCRETE MIXER 2 BAG) ไม่รวมมอเตอร์

฿38,500.00 บาท

เครื่องผสมปูนฉาบ MARTON รุ่น 2 ถุง พร้อมมอเตอร์มิตซู 5 Hp 220v

฿54,800.00 บาท

เครื่องผสมปูนฉาบ MARTON รุ่น 2 ถุง ไม่รวมมอเตอร์

฿37,800.00 บาท

พ็อกเก็ตปูน ถังเทคอนกรีต เทข้าง BATON

฿8,500.00฿15,600.00 บาท

เครื่องผสมคอนกรีต BATON เหล็กเหนียว ขนาด 0.5 ถุง พร้อมมอเตอร์ 2Hp

฿25,000.00 บาท

ถังเทคอนกรีต 100 ลิตร เทตรง BATON

฿8,500.00 บาท

ถังเทคอนกรีต 1000 ลิตร เทข้าง BATON

฿15,600.00 บาท