เครื่องพ่นหมอกควัน ไล่ยุ่ง

ระบบการพ่นเครื่องพ่นหมอกควัน

เครื่องพ่นหมอกควัน Fogging machine

ปัญหายุงลาย แมลงวัน แมลงสาบ และแมลงอื่น ปัญหายุงลาย แมลงวัน แมลงสาบ และแมลงอื่นๆ ต้นเหตุของโรคอันตรายเช่น ไข้เลือดออก หรือเชื้อโรคที่มา...

Continue reading