การเลือกใบเลื่อยดีให้เหมาะสม

ใบเลื่อยสายพานแนะนำ: ใบเลื่อยสายพาน Hero 7-8 นิ้ว 4/6 TPI ขนาด 19 x 0.9 x 2360 มม , ใบเลื่อยสายพาน Hero 7-8 นิ้ว 6/10 TPI ขนาด 19 x 0.9 x 2360 มม , ใบเลื่อยสายพาน Hero 7-8 นิ้ว 10/14 TPI ขนาด 19 x 0.9 x 2360 มม , ใบเลื่อยสายพาน Starrett Versatix MP , Intenss PRO DIE , Intenss PRO , Intenss PRO-VTH , Intenss PRO-ST , Advanz CS , Advanz FS , Advanz TS , Advanz CG , Advanz DG , Duratec SFB , Woodpecker Premium Woodpecker PRO , Meatkutter Premium , Meatkutter Stainless , Carcasskutter , Band Knives

เวลาที่เราซื้อใบเลื่อยมาใช้กัน ก็จะเรียกกัน 10/14, 6/10, 5/8, 4/6, ?, 1.0/1.3 หรือ 2/3 ตัวเลขที่เราเรียกกันคือ TPI (Teeth Per Inch) ค่า TPI คือ จำนวนฟันของใบเลื่อยในระยะความยาว 1 นิ้ว เช่น ใบเลื่อย 10/14 จะมีฟันเลื่อย 10 ฟัน จากนั้นนิ้วถัดไปจะมีฟันเลื่อย 14 ฟัน สลับกันไป Variable Pitch ทำให้ใบเลื่อยมีประสิทธิภาพในการตัดและอายุการใช้งานมากขึ้น

TPI (Teeth Per Inch) ค่า TPI คือ จำนวนฟันของใบเลื่อยในระยะความยาว 1 นิ้ว
TPI (Teeth Per Inch) ค่า TPI คือ จำนวนฟันของใบเลื่อยในระยะความยาว 1 นิ้ว

ดังนั้นการเลือกใบเลื่อยให้เหมาะสม ที่ได้รับข้อมูลจากผู้ผลิตใบเลื่อย นอกจากรูปแบบของใบเลื่อย จำนวนฟันของใบเลื่อย หรือ TPI จะต้องดูขนาดวัตถุที่นำมาตัดที่ได้มีการสัมผัสกับใบเลื่อย โดยที่หากเป็นชิ้นงานที่ทึบตัน จะใช้การวัดความกว้างวัตถุที่นำมาตัด ส่วนวัตถุที่นำมาตัดมีลักษณเป็นท่อ TUBE จะใช้การวัดความหนาวัตถุว่ามีขนาดเท่าไร

ลักษณะใบเลื่อยการตัดวัตถุ

ลักษณะใบเลื่อยการตัดวัตถุ จะมี 2 แบบ คือ

1. ใบเลื่อยตัดวัตถุมีลักษณะตัน เช่น เหล็กเพลาตัน, เหล็กทำ Mold หรือเหล็กที่จะทำเป็นแม่แบบ โดยลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม หรือ วงกลมตัน การเลื่อยตัดชิ้นงานที่ตันจะใช้ใบเลื่อยตัด TPI ที่หยาบกว่า ฟันใบเลื่อยมีขนาดใหญ่ ทำให้ตัดงานได้เร็วขึ้น และคายเศษการตัดได้ดี เช่น 4/6, 3/4, 2/3 เป็นต้น

2. ใบเลื่อยตัดท่อ, หรือวัตถุรูปทรงอื่นๆ แบบ profile เป็นการตัดวัตถุที่ไม่ใช่ทรงตัน พื้นผิวที่ตัดจะแตกต่างกับแบบวัตถุมีลักษณะตัน ถ้าตัดท่อ พื้นผิวที่ตัดนั้นจะเป็นพื้นที่น้อยกว่าแบบตัน จึงสามารถเลือกใช้ฟันใบเลื่อยถี่มากขึ้น ทำให้การตัดราบรื่นและลดปัญหาเรื่องฟันแตก/บิ่น ฟันใบเลื่อยที่ใช้ 6/10, 5/8, 4/6 เป็นต้น

ตารางการใช้ใบเลื่อยสายพาน HERO

สำหรับชิ้นงานจำพวกท่อ หรือเหล็กบีมต่างๆ สำหรับชิ้นงานจำพวกเหล็กตันต่างๆ
ความหนา R (mm) ชนิดฟันเลื่อย (TPI) ความหนา R (mm) ชนิดฟันเลื่อย (TPI)
น้อยกว่า 3 มม. 14   น้อยกว่า 10 มม. 10/14
 5-15 มม. 10  10-40 มม. 6/10
มากกว่า 15 มม. 8 มากกว่า 40 มม. 4/6

ตารางการใช้ใบเลื่อยสายพาน Starrett

Section Size R (mm) Constant Pitch (TPI) Variable Pitch (TPI)
Up to 10 24 or 18 14-18 or 10-14
10-15 14 8-12
16-30 10 6-10
31-50 8 5-8
51-80 6 4-6
81-120 4 3-4
121-200 3 2-3
Over 200 1 or 1.3 0.8-1.3 or 1.4-2

ตารางการเลือกใช้ใบเลื่อยสายพาน Starrett ให้เหมาะสม

ข้อมูลใบเลื่อยสายพาน

ใบเลื่อย สายพาน ตัด Low Alloy Steels เหล็กกล้าผสมต่ำ
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Aluminum อลูมีเนียม,
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Inox (Stainless) แสตนเลส
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Tool, Die & Mould Steels เหล็กทำแม่พิมพ์
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Carbon Steels เหล็กกล้าคาร์บอน
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Structural Steels เหล็กโครงสร้าง
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Steels up to 45 HRs
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Nickel Based Alloys อัลลอย โลหะผสมนิเกิล
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Non-Ferrous Metals โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Case Hardened chrome Shaft โคเมียมชุบผิวแข็ง
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Wood ไม้
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Nail Embedded Wood ไม้ที่มีตะปูฝั่งอยู่
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Furniture เฟอร์นิเจอร์
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Composition Board แผนคอมโพซิส
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Plastic พลาสติก
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Acrylic อะคิลิค
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Ceramic เซรามิค
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Glass แก้ว
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Porcelain เครื่องกระเบื้อง
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Fibreglass ไฟเบอร์กลาส
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Stone หิน
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Marble หินอ่อน
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Granite หินแกรนิต
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Foam / Fibrous Material โฟม / วัสดุเส้นใย
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Rubber ยาง
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Paper กระดาษ
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Meat เนื้อ
ใบเลื่อย สายพาน ตัด Carcass โครงสัตว์