แนะนำเครื่องเลื่อยชัก Power Hack Saw เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน Horizontal Band Saw เครื่องเลื่อยสายพานตั้ง Vertical Band Saw เครื่องเลื่อยวงเดือน Radius Saw or Circular Saw

เครื่องเลื่อยชัก Power Hack Saw เครื่องเลื่อยสายพานนอน Horizontal Band Saw เครื่องเลื่อยสายพานตั้ง Vertical Band Saw เครื่องเลื่อยวงเดือน Radius Saw or Circular Saw

ทำไมถึงใช้ เครื่องเลื่อยชัก Power Hack Saw เครื่องเลื่อยสายพานนอน Horizontal Band Saw เครื่องเลื่อยสายพานตั้ง Vertical Band Saw เครื่องเลื่อยวงเดือน Radius Saw or Circular Saw

เครื่องเลื่อยน่าใช้เครื่องเลื่อยชัก เครื่องเลื่อยสายพานนอน เครื่องเลื่อยสายพานตั้ง เครื่องเลื่อยวงเดือน คือ เครื่องเลื่อยที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โรงงาน ใช้ตัดงานจำนวนมาก ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มีความแม่นยำและความเร็วในการตัด

ทั้ง 4 ประเภทนี้ จัดเป็นเครื่องเลื่อยกล ที่มาลดต้นทุนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเวลา แรงงาน บวกกับ คุณภาพของรอยตัดความเที่ยงตรงงานตัดที่มากกว่า การเลื่อยด้วยมือ Hand Sawing

1. เริ่มที่นิยมใช้กันมายาวนาน เครื่องเลื่อยชัก Power Hack Saw หรือ แท่นเลื่อยตัดเหล็กตัน ท่อเหล็กหนา เหล็กฉาก
เครื่องเลื่อยชักใช้กันมากตามร้านขายเหล็ก โรงเหล็ก จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม การทำงานของใบเลื่อยเคลื่อนที่ไปกลับ แนวตรงจากการทำงานของมอเตอร์ แล้วใช้เฟืองเป็นตัวกลับทิศทางและมีข้อเหวี่ยงเป็นตัวขับเคลื่อนกลับไปกลับมาลักษณะเหมือนเราเลื่อยมือ แต่มีความเที่ยงตรงมากกว่า

ขายเครื่องเลื่อยชัก Power Hack Saw

 • โครงเลื่อย Saw Frame จะเหมือนตัวยูคว่ำ โครงเลื่อยส่วนใหญ่ทำจากเหล็กหล่ออย่างดีสำหรับติดตั้งใบเลื่อย ขยับไปมาในร่องหางเหยี่ยวได้ด้วย กำลังจากล้อเฟือง

การทำงานเครื่องเลื่อยชัก

 • ตัวจับยึดชิ้นงานหรือปากกาจับงาน Vise จะปรับเอียงขวา-ซ้าย ได้ข้างละ 45 องศา และเลื่อนปากเข้า-ออกได้ด้วยเกลียวแขนหมุนที่ล็อคแน่น
 • แขนตั้งระยะงาน Cut Off Gage เป็นตัวตั้งระยะของชิ้นงานจำนวนมาก ๆ เพื่อให้ชิ้นงานที่ตัดมีความยาวเท่ากันทุกชิ้น
 • เครื่องเลื่อยชักมีระบบป้อนตัด 2 แบบคือ แบบใช้ลูกถ่วงน้ำหนักกับแบบใช้น้ำมันไฮดรอลิก
 • ระบบหล่อเย็น การทำงานเครื่องเลื่อยชัก จำเป็นต้องใช้น้ำหล่อเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนขณะตัดชิ้นงานทำให้ใช้ใบเลื่อยได้ยาวนาน แต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กอาจจะไม่มีระบบปั๊มน้ำหล่อเย็นติดตั้งมาด้วยคนที่ดูแลเครื่องตัดต้องค่อยหยดน้ำหล่อเย็นเอง
 • ฐานเครื่องเลื่อยชัก Base จะรองรับส่วนต่างๆ ของเครื่องเลื่อยชักทั้งหมด ฐานเครื่องเลื่อยชักบางชนิดจะมีโพรงภายใน เพื่อเป็นที่เก็บถังน้ำหล่อเย็นและมอเตอร์
 • มอเตอร์ Motor มีแบบกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์หรือ 380 โวลต์ แล้วแต่รุ่น และผู้ผลิตเครื่องเลื่อยชัก
 • ชุดเฟืองทด Gear มี 2 แบบ คือ เฟืองเฉียง และเฟืองตรง จะทดส่งกำลังจากมอเตอร์ไปที่โครงเลื่อยเฟืองทดของเครื่องเลื่อยชัก
 • มู่เล่ย์ Pulley ใช้กับสายพานตัววี ทำหน้าที่ส่งกำลังผ่านสายพานไปชุดเฟืองทดเครื่องเลื่อยชัก
 • เครื่องเลื่อยชักมีสวิตช์เปิด-ปิด แบบกึ่งอัตโนมัติ คือเมื่อทำการตัดขาดเสร็จเครื่องจะทำการหยุดทันที่
 • เครื่องเลื่อยชักจะทำงานด้วย กำลังของมอเตอร์ที่ส่งกำลังผ่านเฟืองขับที่เป็นเฟืองทดมาทดความเร็วรอบและแรงขับของมอเตอร์ โดยที่ข้างเฟืองขับ มีจุดหมุนก้านต่ออยู่ที่คนละศูนย์ กับศูนย์กลางเฟือง เพื่อต่อก้านต่อไปยังขับโครงเลื่อย ให้ชักโครงเลื่อยเคลื่อนที่เดินหน้าและถอยหลังได้
 • น้ำหนักกดโครงเลื่อย สังเกตการตัดเฉือนของฟันเลื่อยด้วยโดยที่ชิ้นงานห่างออกจากหัวเครื่องมากเท่าใด จะกดให้ใบเลื่อยตัดเฉือนมากเท่านั้นน้ำหนักกดใกล้หัวเครื่อง = น้ำหนักกดโครงเลื่อยน้อย
  น้ำหนักกดห่างหัวเครื่อง = น้ำหนักกดโครงเลื่อยมาก

2. พัฒนาต่อยอดกันมาเป็น เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน Horizontal Band Saw
เลื่อยสายพาน มีความเร็วในการตัดสูง และมีความแม่นยำที่สูงกว่า สามารถตัดทั้งเหล็กตัน เหล็กฉาก เหล็กกล่อง หรือแป๊บ มีใบเลื่อยยาวติดต่อกันเป็นวงกลม การเคลื่อนที่ของใบเลื่อย มีลักษณะแแบบเดียวกับสายพาน คือมีล้อขับและล้อตาม ทำให้มีความรวดเร็วในการทำงาน คมตัดของใบเลื่อยสามารถเลื่อยตัดงานได้ต่อเนื่องทั้งใบ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เครื่องเลื่อยสายพานนี้มีหลายรุ่นหลายขนาด โดยที่ผู้ซื้อใช้พิจารณา ขนาดชิ้นงาน มวลความหนาแน่นของชิ้นงาน จำนวนและความเร็วในการตัด ทำให้ผู้ซื้อสามารถเลือกขนาดเครื่องเลื่อยสายพานที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ ไม่เล็กหรือไม่ใหญ่เกินไป

ขายเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน Horizontal Band Saw

เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน จะมีตัวฐานเครื่อง Base จะเป็นตัวรับน้ำหนัก จะมีฐานรองเครื่อง Mounting Pads ใช้ในการปรับระดับ ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมความตึงของใบเลื่อย ปรับได้ด้วยมือหมุน หรือใช้ไฮดรอลิกปรับระยะห่างของล้อขับล้อตาม

แขนประคองใบเลื่อยหากตั้งไม่ห่างจากชิ้นงานมากไปจะทำให้การตัดมีความแม่นยำมากขึ้นฝาครอบล้อขับล้อตามเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ส่วนบริเวณโต๊ะงานจะมีแขนตั้งระยะในการตัดชิ้นงาน และระบบการหล่อเย็นของเครื่องเลื่อยสายพาน

เครื่องเลื่อยสายพานมือถือ

เครื่องเลื่อยสายพานตั้งโต๊ะ

เครื่องเลื่อยสายพานโรงงาน

เครื่องเลื่อยสายพาน semi auto

เครื่องเลื่อยสายพาน Auto

เครื่องเลื่อยสายพาน จะทำงานด้วยมอเตอร์ส่งกำลังขับไปยังล้อขับ ทำให้เกิดการหมุนกับ ล้อตาม โดยมีใบเลื่อยสายพานอยู่ที่ล้อขับล้อตามหมุนเป็นวงกลม การตัดจึงต่อเนื่องและรวดเร็วที่สำคัญใบเลื่อยสายพาน Band Saw Blades เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานตัดมีความรวดเร็วมาก

เนื่องจากผลิตจากเหล็ก Hi-Speed Steel (HSS) M42 ที่มีคุณภาพสูง ใบเลื่อยสายพานคุณภาพสูง จะมีความแข็งแรง ความต้านทานการสึกหรอสูง ทนความร้อนการเสียดสี ใช้ในงานหนักและทนต่อแรงเค้น ทำให้ตัดชิ้นงานที่มีความแข็งแรงสูง เพิ่มความเที่ยงตรงแม่นยำในการตัดสูง และช่วยลดการสั่นไหวในการตัด

ร่วมกับการออกแบบฟันเลื่อยแบบ Variable Pitch และการทำอบชุบ Heat Treatment ทำให้ความแข็งแรงและความทนทานต่อการเสียดสีขณะตัดที่มีความร้อนสูงเพิ่มขึ้น ทำให้อายุการใช้งานยาวและความเสียดทานต่ำ โดยเป็นการออกแบบเพื่อการใช้งานทุกประเภท

การทำงานเครื่องเลื่อยสายพาน

การใส่ใบเลื่อยสายพาน ควรใส่ใบเลื่อยให้ถูกด้าน ความตึงของใบมีความเหมาะ รวมถึงการกดใบเลื่อยต้องสัมพันธ์กับ ขนาดและมวลความหนาแน่นของชิ้นงานที่จะมาตัด เพื่อยืดอายุการใช้งานใบเลื่อยสายพาน และลดอัตรา ฟันใบเลื่อยหมดคมเร็ว การขาดของใบเลื่อยสายพาน ฟันแตกหักของใบเลื่อยสายพาน การจับชิ้นงานด้วยปากกาต้องมั่นคงเพื่อความปลอดภัย

3. งานฉลุต้องการความคล่องตัวต้องตัวนี้ เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง Vertical Band Saw
เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง มีความคล่องตัวในการตัดชิ้นงาน ซึ่งจะหมุนตัดชิ้นงานอย่างต่อเนื่องจุดเด่น ใช้ตัดงานเบา ตัดเป็นรูปทรงต่างๆ freefrom ตัดเหล็กแบน หรือเหล็กบางให้ขาด ซึ่งเครื่องเลื่อยแบบอื่นๆ ไม่สามารถทำได้ จะเห็นบ่อยได้จากอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ ใช้เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งตัดแต่งขึ้นรูปชิ้นงาน

การทำงานของเครื่องเลื่อยสายพาน จะทำงานด้วยมอเตอร์ส่งกำลังขับไปยังล้อขับ ในแนวดิ่ง ทำให้เกิดการหมุนกับ ล้อตาม โดยมีใบเลื่อยสายพานอยู่ที่ล้อขับล้อตามหมุนเป็นวงกลม ใบเลื่อยจึงเป็นแนวตั้งฉาก ต่างกับเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน ส่วนการตัดที่จะทำให้ต่อเนื่องและรวดเร็วใบเลื่อยสายพาน Band Saw Blades เป็นส่วนสำคัญ

ใบเลื่อยสายพานคุณภาพสูงจะผลิตจากเหล็ก Hi-Speed Steel (HSS) M42 ที่มีคุณภาพสูง จะมีความแข็งแรง ความต้านทานการสึกหรอสูง ทนความร้อนการเสียดสี ใช้ในงานหนักและทนต่อแรงเค้น ทำให้ตัดชิ้นงานที่มีความแข็งแรงสูง เพิ่มความเที่ยงตรงแม่นยำในการตัดสูง และช่วยลดการสั่นไหวในการตัด

ร่วมกับการออกแบบฟันเลื่อยแบบ Variable Pitch และการทำอบชุบ Heat Treatment ทำให้ความแข็งแรงและความทนทานต่อการเสียดสีขณะตัดที่มีความร้อนสูงเพิ่มขึ้น ทำให้อายุการใช้งานยาวและความเสียดทานต่ำ โดยเป็นการออกแบบเพื่อการใช้งานทุกประเภท

ดังนั้นเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง จึงนิยมใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ งานตัดตกแต่งขึ้นรูปชิ้นงาน เนื่องจากมีความคล่องตัว ทำให้งานตัดแต่งชิ้นงานมีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก และสวยงามมีคุณภาพ

4. พบเห็นกันได้บ่อย เครื่องเลื่อยวงเดือน Radius Saw or Circular Saw
เครื่องเลื่อยวงเดือน ลักษณะใบเลื่อยจะเป็นวงกลม มีฟันรอบ ๆ วง สามารถตัดชิ้นงานได้ อย่างต่อเนื่อง มักเป็นชิ้นงานบางๆ เช่น ไม้ อลูมิเนียมสามารถตัดงานได้ทั้งลักษณะขึ้นอยูกับจำนวนฟันของใบเลื่อย เช่น 30 ฟัน 40 ฟัน 80 ฟัน

ถ้าตัดชิ้นงานที่ตัดง่าย ควรเลือกฟันลักษณะห่าง ส่วนชิ้นงานที่มีความแข็งสูงควรเลือกฟันลักษณะถี่ ขนาดใบเลื่อย ใบเลื่อยวงเดือนมีขนาดตั้งแต่ 4” 7” 8” 9” และใหญ่กว่านั้น โดยจะขึ้นอยู่กับเครื่องเลื่อย

การตัดสามารถตัดตรงและเอียงเป็นมุม สามารถทำงานได้หลากหลายอย่าง เช่น เลื่อยตัด เลื่อยซอย บังใบ ตัดเข้ามุม ตัดเรียวและทำเดือยแบบต่างๆ มีขายทั้งแบบตัวเครื่องเลื่อยวงเดื่อนแล้วนำมาติดกับโต๊ะเลื่อย และมาเป็นชุดโต๊ะเลื่อยหรือแทนเลื่อยก็มี ส่วนกำลังขึ้นอยู่กับขนาดมอเตอร์ มีขนาดเท่าไร

เครื่องเลื่อยวงเดือน เป็นเครื่องจักรพื้นฐานสำหรับช่างเฟอร์นิเจอร์ มีประโยชน์อย่างมาก คุณภาพในการตัดถือว่าดีสามารถตัดงานได้รวดเร็ว หากมีการตัดไม้หรือชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่นไม้อัดเต็มแผ่นจำเป็นต้องมีคนคอยรับ

ลองเลือกให้เหมาะสมกับคุณ

แนะนำเครื่องเลื่อยชัก Power Hack Saw เครื่องเลื่อยชัก 14″ HERO HR-14 มีปั้มน้ำ, เครื่องเลื่อยชัก 14″ HERO HR-014 ไม่มีปั้มน้ำ, เครื่องเลื่อย 16″ HERO HR-16 มีปั้มน้ำ

เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน Horizontal Band Saw เครื่องเลื่อยสายพาน 4 1/2″ HERO HR-120SV, เครื่องเลื่อยสายพาน 7″ HERO HR-712SB, เครื่องเลื่อยสายพาน 7″ HERO HR-712B, เครื่องเลื่อยสายพาน 7″ HERO HR-712A, เครื่องเลื่อยสายพาน 8″ HERO HR-812A , เครื่องเลื่อยสายพาน 9″ HERO HR-916A, เครื่องเลื่อยสายพาน 10″ HERO HR-250A, เครื่องเลื่อยสายพาน CHONGFU RF-1018RVAA, เครื่องเลื่อยสายพาน CHONGFU RF-300, เครื่องเลื่อยสายพาน CHONGFU RF-300R, เครื่องเลื่อยสายพาน CHONGFU RF-300A, เครื่องเลื่อยสายพาน CHONGFU RF-335RVAA, เครื่องเลื่อยสายพาน CHONGFU RF-500 DSA, เครื่องเลื่อยสายพาน CHONGFU RF-1018RV, เครื่องเลื่อยสายพาน CHONGFU RF-1018R, เครื่องเลื่อยสายพาน CHONGFU RF-270S, เครื่องเลื่อยสายพาน CHONGFU RF-812, เครื่องเลื่อยสายพาน CHONGFU RF-712N, เครื่องเลื่อยสายพาน CHONGFU RF-128HDR, เครื่องเลื่อยสายพาน Starrett ST1101, เครื่องเลื่อยสายพานมือถือ Starrett ST1010, เครื่องเลื่อยสายพาน CHONGFU RF-500 DSAH,

{{block type=”catalog/product_list” category_id=”182″ template=”catalog/product/list_114.phtml”}}

Related Posts