แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

คานปาดปูน ยาว 4 5 6 เมตร เหล็กปาดปูน พร้อมชุดสั่นคอนกรีต โครงปาดคอนกรีต

฿17,000.00฿17,900.00 บาท

คานปาดปูน ยาว 4 เมตร เหล็กปาดปูน 4M พร้อมชุดสั่นคอนกรีต ใช้ปาดคอนกรีต

฿17,000.00 บาท

คานปาดปูน ยาว 5 เมตร เหล็กปาดปูน 5M พร้อมชุดสั่นคอนกรีต ใช้ปาดคอนกรีต

฿17,600.00 บาท

คานปาดปูน ยาว 6 เมตร เหล็กปาดปูน 6M พร้อมชุดสั่นคอนกรีต ไม่รวมเครื่องยนต์

฿17,900.00 บาท