แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน ทองเหลืองชุบโครเมียม 2 นิ้ว

ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน ทองเหลืองชุบโครเมียม 2.5 นิ้ว

ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน ทองเหลืองชุบโครเมียม 3 นิ้ว

ข้อต่อสายน้ำดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว 1.5 x 1.5 นิ้ว อลูมิเนียม ตัวผู้

ข้อต่อสายน้ำดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว 2.5 x 1.5 นิ้ว อลูมิเนียม ตัวเมีย

ข้อต่อสายน้ำดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว 2.5 x 2 นิ้ว อลูมิเนียม ตัวเมีย

ข้อต่อสายน้ำดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว 2.5 x 2.5 นิ้ว อลูมิเนียม ตัวเมีย

ข้อต่อสายน้ำดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว 3 x 3 นิ้ว อลูมิเนียม ตัวเมีย

หัวแกละดับเพลิง ตัว T ขนาด 4 นิ้ว ทางออกเกลียวหยาบ $$

฿2,200.00 บาท