Showing 1–15 of 16 results

ก้ามปู อะไหล่เครื่องขัดพื้นหินขัด ขัดผิวหน้าพื้นคอนกรีต ขัดเศษขี้ปูน TERRAZZO FLOOR

฿300.00 บาท

จานขัดขี้ปูน ขัดเศษปูนที่พื้นแล้วแห้งแข็ง ขัดเศษขี้ปูน จานหนาม ใช้ขัดเศษปูนหล่นพื้นแล้วแห้ง

฿3,000.00 บาท

จานยึดถ้วยใบเพชร จานยึดใบเจียรเพชร อะไหล่ ขัดเศษขี้ปูน

฿1,800.00 บาท

จานยึดใบขัดข้าวโพด จานใส่ใบขัดข้าวโพด อะไหล่ขัดหินขัด

฿2,000.00 บาท

จานใส่หินขัด อะไหล่ เครื่องขัดพื้นหินขัด ขัดผิวหินขัด ขัดปูน

฿1,600.00 บาท

จานใส่แปรงขัดเงากากมะพร้าวอ่อน จานใส่แปรงขัดเงาขนอ่อน อะไหล่เครื่องขัดพื้นหินขัด TERRAZZO FLOOR

฿500.00 บาท

ชุดจานแปรงขัดลวด แปรงลวดถ้วยพร้อมจานยึด ใช้ขัดทำความสะอาดคราบฝั่งแน่น ขัดเก็บงานหลังงานขัดลอกผิว

฿2,900.00 บาท

ถ้วยใบเพชร ใบขัดเพชร อะไหล่ ขัดพื้นคอนกรีต ขัดพื้นปูน

฿250.00 บาท

ล้อรถขัดหินขัด ล้อยางตัน อะไหล่เครื่องขัดพื้นหินขัด ขัดผิวหน้าพื้นคอนกรีต ขัดเศษขี้ปูน TERRAZZO FLOOR

฿700.00 บาท

หินขัด อะไหล่ เครื่องขัดพื้นหินขัด ขัดพื้นคอนกรีต ขัดพื้นปูน

฿660.00 บาท

อะไหล่ คลัชต์ด้านผ้า เครื่องขัดพื้นหินขัด ขัดพื้นคอนกรีต

฿1,600.00 บาท

อะไหล่ ฝาครอบคลัชต์ เครื่องขัดพื้นหินขัด ขัดพื้นคอนกรีต

฿1,100.00 บาท

แปรงขัดเงาขนอ่อน ขัดมันปั่นเงาพื้น TERRAZZO FLOOR

฿1,200.00 บาท

แปรงขัดเงาทางมะพร้าวอ่อน แปรงขัดเงากากมะพร้าวอ่อน แปรงพร้อมจานจับ

฿1,200.00 บาท

แปรงไนล่อน ขัดทำความสะอาด แปรงไนล่อนพร้อมจานจับ

฿1,200.00 บาท