แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

สายส่งน้ำ ผ้าใบ 2 – 8 นิ้ว ยาว 50 – 100 เมตร ใช้ต่อเครื่องสูบน้ำ (ราคาต่อเมตร)

฿60.00฿250.00 บาท

สายส่งน้ำ ผ้าใบ 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร ใช้ต่อเครื่องสูบน้ำ (ราคาต่อเมตร)

฿60.00 บาท

สายส่งน้ำ ผ้าใบ 3 นิ้ว ยาว 100 เมตร ใช้ต่อเครื่องสูบน้ำ (ราคาต่อเมตร)

฿80.00 บาท

สายส่งน้ำ ผ้าใบ 4 นิ้ว ยาว 100 เมตร ใช้ต่อเครื่องสูบน้ำ (ราคาต่อเมตร)

฿120.00 บาท

สายส่งน้ำ ผ้าใบ 6 นิ้ว ยาว 50 เมตร ใช้ต่อเครื่องสูบน้ำ (ราคาต่อเมตร)

฿180.00 บาท

สายส่งน้ำ ผ้าใบ 8 นิ้ว ยาว 50 เมตร ใช้ต่อเครื่องสูบน้ำ (ราคาต่อเมตร)

฿250.00 บาท