แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

สายดูด 12นิ้ว ไม่รับแรงดัน SUCTION HOSE

฿15,000.00 บาท

สายดูดตัวหนอน 6 นิ้ว SUCTION HOSE

฿9,000.00 บาท

สายดูดพลาสติก 2-4 นิ้ว สายดูดน้ำยาว 12 – 24 เมตร (ราคาต่อเมตร)

฿140.00฿400.00 บาท

สายดูดพลาสติก 2 นิ้ว สายดูดน้ำยาว 12 เมตร (ราคาต่อเมตร)

฿140.00 บาท

สายดูดพลาสติก 2 นิ้ว สายดูดน้ำยาว 24 เมตร(ราคาต่อเมตร)

฿140.00 บาท

สายดูดพลาสติก 3 นิ้ว สายดูดน้ำยาว 12 เมตร (ราคาต่อเมตร)

฿260.00 บาท

สายดูดพลาสติก 3 นิ้ว สายดูดน้ำยาว 24 เมตร (ราคาต่อเมตร)

฿260.00 บาท

สายดูดพลาสติก 4 นิ้ว สายดูดน้ำยาว 12 เมตร (ราคาต่อเมตร)

฿400.00 บาท