รอกสลิงไฟฟ้า

Showing 1–15 of 34 results

TOHO รอกสลิงพร้อมกริ๊ปจับสายไฟ/สลิง ขนาด 1 ตัน กำลังยก 1.25 ตัน ระยะดึง 1.2 เมตร ขนาดลวดสลิง 5 มม. X 2.4 ม. จับสายไฟ/สลิงขนาด 2.5 – 16 มม. (โทโฮ)

฿1,776.60 บาท

TOHO รอกสลิงพร้อมกริ๊ปจับสายไฟ/สลิง ขนาด 2 ตัน กำลังยก 2.5 ตัน ระยะดึง 1.2 เมตร ขนาดลวดสลิง 6 มม. X 2.4 ม. จับสายไฟ/สลิงขนาด 4 – 22 มม. (โทโฮ)

฿2,171.40 บาท

TOHO รอกสลิงพร้อมกริ๊ปจับสายไฟ/สลิง ขนาด 3 ตัน กำลังยก 3.75 ตัน ระยะดึง 1.5 เมตร ขนาดลวดสลิง 7.4 มม. X 3 ม. จับสายไฟ/สลิงขนาด 16 – 32 มม. (โทโฮ)

฿2,998.60 บาท

รอกกว้าน CUB2 ATV/4WD

฿8,413.00 บาท

รอกกว้าน CUB3S ATV/4WD

฿11,778.20 บาท

รอกกว้านสลิง CP-200B 200KGรุ่นใหม่

฿16,788.40 บาท

รอกกว้านสลิง CP-250B 250KG

฿18,583.80 บาท

รอกกว้านสลิง CP-300B 300KG

฿20,586.00 บาท

รอกกว้านสลิง CP-500 500KG 220V

฿34,234.80 บาท

รอกกว้านสลิง CP-500T 500KG 3 สาย

฿30,963.60 บาท

รอกกว้านสลิง CWG-10077B -300KG- ไฟ 220V

฿33,727.20 บาท

รอกกว้านสลิง CWG-10151 -400KG- ไฟ 220V

฿67,228.80 บาท

รอกกว้านสลิง CWG-10202H -200KG-เร็ว

฿23,744.40 บาท

รอกกว้านสลิง CWG-10252H -250KG-เร็ว

฿31,189.20 บาท

รอกกว้านสลิง CWG-10302H -300KG-เร็ว

฿37,111.20 บาท