ท่อลมใช้กับพัดลม ท่อลม ใช้วางเพื่อให้ลมไปถึงจุดที่ต้องการ ด้วยการเป่าหรือดูดอากาศ โดยต่อกับตัวพัดลมท่อ

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์