ท่อลมใช้กับพัดลม ท่อลม ใช้วางเพื่อให้ลมไปถึงจุดที่ต้องการ ด้วยการเป่าหรือดูดอากาศ โดยต่อกับตัวพัดลมท่อ

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

ท่อลม สำหรับ ท่อพัดลมถังกลม POLO รุ่น SHT ขนาด 8″-24″

฿1,200.00฿3,350.00 บาท

ท่อลม สำหรับ SHT-20 ขนาด 8″ ยาว 5 เมตร

฿1,200.00 บาท

ท่อลม สำหรับ SHT-25 ขนาด 10″ ยาว 5 เมตร

฿1,500.00 บาท

ท่อลม สำหรับ SHT-30 ขนาด 12″ ยาว 5 เมตร

฿1,600.00 บาท

ท่อลม สำหรับ SHT-40 ขนาด 16″ ยาว 5 เมตร

฿2,100.00 บาท

ท่อลม สำหรับ SHT-50 ขนาด 20″ ยาว 5 เมตร

฿2,550.00 บาท

ท่อลม สำหรับ SHT-60 ขนาด 24″ ยาว 5 เมตร

฿3,350.00 บาท