การใช้เครื่องเชื่อม กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw และ เครื่องปั่นไฟ 10 kw

เครื่องเชื่อม Hugong ใช้กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw และ เครื่องปั่นไฟ 10 kw

ในงานก่อสร้างหรือซ่อมแซ่มเกี่ยวกับงานเหล็ก ต้องมีการใช้เครื่องเชื่อม แต่บางครั้งก็มีข้อจำกัดพื้นที่หน้างาน ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เครื่องปั่นไฟจึงเป็นอีกทางเลือก ในการแก้ปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้กับงานเชื่อม งานก่อสร้าง

การใช้เครื่องเชื่อมกับเครื่องปั่นไฟ นั้นจึงจำเป็น สำหรับงานก่อสร้าง ในจุดที่ต้องการเชื่อมเหล็ก งานเชื่อมโครงหลังคา งานเชื่อมโครงสร้าง งานก่อสร้าง

ช่างผู้รับเหมา ที่ต้องการซื้อเครื่องเชื่อมมาใช้กับเครื่องปั่นไฟ หรือจะซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้กับเครื่องเชื่อม อาจจะมีคำถามในใจว่า ถ้าใช้ต้องทำอย่างไรได้บ้าง จะใช้กับลวดเชื่อมแบบไหนดี หรือจะซื้อเครื่องเชื่อมและเครื่องปั่นไฟรุ่นไหนดีล่ะ แล้วจะเลือกยังไงดี
วันนี้ครับ 108HARDWARE จะมาบอกวิธีการเลือกซื้อ เครื่องเชื่อม และ เครื่องปั่นไฟ ว่าวิธีจะใช้งานเครื่องเชื่อม กับเครื่องปั่นไฟ ร่วมถึงวิธีการเลือกต้องดูอะไรบ้าง และจะมาแนะนำ เครื่องเชื่อม และ เครื่องปั่นไฟ ยี่ห้อไหนดี เพื่อให้ช่างผู้รับเหมา ใช้ในการตัดสินใจซื้อนั้นเอง ว่าจะเลือกรุ่นไหน มีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างนั้น ไปติดตามกันได้เลยครับ

สารบัญเว็บ

– การใช้เครื่องเชื่อม กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw และ เครื่องปั่นไฟ 10 kw
– ขนาดเครื่องเชื่อม และ ขนาดลวดเชื่อมที่จะใช้งานเครื่องเชื่อม กับเครื่องปั่นไฟ

2.1 ขนาดลวดเชื่อมที่จะใช้ เครื่องเชื่อม 120A กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw

2.2 ขนาดลวดเชื่อมที่จะใช้ เครื่องเชื่อม 160A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw

2.3 ขนาดลวดเชื่อมที่จะใช้ เครื่องเชื่อม 200A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw

– วิธีการเลือกเครื่องเชื่อม ใช้กับเครื่องปั่นไฟ
– วิธีการเลือกเครื่องปั่นไฟ ใช้กับเครื่องเชื่อม
– การดูแลทำความสะอาดเครื่องเชื่อม และ เครื่องปั่นไฟ
– สรุป

เครื่องเชื่อม ที่ใช้กับเครื่องปั่นไฟ ที่จะพูดถึง เชื่อมไฟฟ้า ระบบ MMA มีเทคโนโลยี อินเวอร์เตอร์ จะจัดการกระแสไฟฟ้าคงที่ ทำให้งานเชื่อมมีความต่อเนื่อง ทำให้การเชื่อมไฟฟ้า ด้วยลวดเชื่อม แนวเชื่อมของชิ้นงานจะเป็นแนวเชื่อมที่สวย เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ MMA มีอินเวอร์เตอร์ ช่วยในการประหยัดต้นทุนและประหยัดไฟฟ้า จากการเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า ช่วยให้งานเชื่อมรวดเร็วขึ้น

การใช้เครื่องเชื่อม กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw และ เครื่องปั่นไฟ 10 kw

ขนาดของเครื่องเชื่อม ที่เหมาะสมในการใช้งาน เนื่องจาก เครื่องเชื่อม มีการกินกระแสสูงมากในเวลาเชื่อม สังเกตุได้จาก เสียงเครื่องปั่นไฟจะดังขึ้นแบบลากยาวตอนที่มีการเชื่อมแบบลากยาว และเสียงเครื่องปั่นไฟจะเบาลงเมื่อ เราทำการหยุดเชื่อม และที่สำคํญควร เลือกเครื่องเชื่อมคุณภาพ เครื่องเชื่อม Hugong อึด ทน ที่แอมป์เต็ม เพราะเครื่องเชื่อมที่แอมป์เต็ม จะลดปัญหาในการตั้งปรับได้ถูกต้องลดการสับสน จนอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับ เครื่องเชื่อมและเครื่องปั่นไฟ

1. ขนาดของเครื่องเชื่อม ที่เหมาะสมในการใช้งาน มีความลงตัว

เครื่องเชื่อม MMA แบบอินเวอร์เตอร์ Hugong Welding MMA Inverter

เครื่องเชื่อม MMA แบบอินเวอร์เตอร์ Hugong Welding MMA Inverter


1.1 เครื่องเชื่อม MMA แบบอินเวอร์เตอร์ 120A ใช้กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw แนะนำควรปรับ เครื่องเชื่อม ไม่เกิน 110A
1.2 เครื่องเชื่อม MMA แบบอินเวอร์เตอร์ 160A ใช้กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw
1.3 เครื่องเชื่อม MMA แบบอินเวอร์เตอร์ 200A ใช้กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw
แนะนำ เครื่องเชื่อม MMA เครื่องเชื่อม Hugong Extreme 120 160 200

2 ขนาดลวดเชื่อมที่จะใช้งานเครื่องเชื่อม กับเครื่องปั่นไฟ เป็นอีกข้อที่ต้องดู

ขนาดลวดเชื่อมที่จะใช้งานเครื่องเชื่อม ระบบ MMA (Manual Matel Arc Weldingหรือ MMA)เป็นการเชื่อมไฟฟ้า หรือการเชื่อมโลหะด้วยธูปเชื่อมหุ้มฟลักซ์

ลวดเชื่อม KOBE 30 ขนาด 2.6 มม. ขนาด 3.2 มม. ขนาด 4.0 มม.

ลวดเชื่อม KOBE 30 ขนาด 2.6 มม. ขนาด 3.2 มม. ขนาด 4.0 มม.

ตัวอย่างขนาดลวดเชื่อม

ใช้เชื่อมความหนาชิ้นงาน ขนาดลวดเชื่อม กระแสเชื่อม เชื่อม
แนวราบ
เชื่อม
แนวตั้ง ด้านบน
2.0 – 3.0 mm. 2.6 mm. 70 – 120 A 45 – 95 A 45 – 95 A KOBE 30
ขนาด 2.6
ลวดเชื่อมควันน้อย
3.0 – 5.0 mm. 3.2 mm. 110 – 150 A 60– 170 A 60 – 125 A KOBE 30
ขนาด 3.2
ลวดเชื่อมควันน้อย
5.0 – 10.0 mm. 4.0 mm. 140 – 260 A 105 – 170 A 100 – 150 A KOBE 30
ขนาด 4.0
ลวดเชื่อมควันน้อย

ใช้เชื่อมความหนาชิ้นงาน 2.0 – 3.0 mm.ขนาดลวดเชื่อม 2.6 mm. กระแสเชื่อม 70 – 120 A
ลวดเชื่อมไฟฟ้า 2.6 มม. KOBE 30 ข้างกล่อง เชื่อมแนวราบ 45 – 95 A เชื่อมแนวตั้ง ด้านบน 45 – 95 A ลวดเชื่อมควันน้อย ช่างเชื่อมนิยมใช้
ใช้เชื่อมความหนาชิ้นงาน 3.0 – 5.0 mm.ขนาดลวดเชื่อม 3.2 mm. กระแสเชื่อม 110 – 150 A
ลวดเชื่อมไฟฟ้า 3.2 มม. KOBE 30 ข้างกล่อง เชื่อมแนวราบ 60– 170 A เชื่อมแนวตั้ง ด้านบน 60 – 125 A ลวดเชื่อมควันน้อย ช่างเชื่อมนิยมใช้
ใช้เชื่อมความหนาชิ้นงาน 3.0 – 5.0 mm.ขนาดลวดเชื่อม 3.2 mm. กระแสเชื่อม 110 – 150 A
ลวดเชื่อมไฟฟ้า 3.2 มม. KOBE 30 ข้างกล่อง เชื่อมแนวราบ 60– 170 A เชื่อมแนวตั้ง ด้านบน 60 – 125 A ลวดเชื่อมควันน้อย ช่างเชื่อมนิยมใช้

Viedo คลิป วิดีโอ การใช้เครื่องเชื่อม กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw


2.1 ขนาดลวดเชื่อมที่จะใช้ เครื่องเชื่อม 120A กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw กระแสเชื่อมที่ใช้ไม่ควรเกิน 110 A

ขนาดลวดเชื่อมที่จะใช้ เครื่องเชื่อม 120A กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw กระแสเชื่อมที่ใช้ไม่ควรเกิน 110 A
เราจะใช้เครื่องเชื่อม 120A กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw ได้นานขนาดไหน ?
ระยะเวลาการใช้งาน เครื่องเชื่อม 120A
ปรับ 110A ใช้ได้ 20% คือ 1 ชั่วโมง ใช้ต่อเนื่องได้ 12 นาที
ปรับ 69A ใช้ได้ 60% คือ 1 ชั่วโมง ใช้ต่อเนื่องได้ 36 นาที
ปรับ 54A ใช้ได้ 60% คือ 1 ชั่วโมง ใช้ต่อเนื่องได้ 60 นาที

ข้อมูล การใช้งาน เครื่องเชื่อม MMA เครื่องเชื่อม Hugong Extreme 120

ข้อมูล การใช้งาน เครื่องเชื่อม MMA เครื่องเชื่อม Hugong Extreme 120


จากภาพด้านบน ระยะเวลาการใช้งาน เครื่องเชื่อม 120A กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw
2.1.1 ขนาดลวดเชื่อม 2.6 mm ความหนาชิ้นงานที่เชื่อม 2.0 – 3.0 mm. กระแสเชื่อม 70 – 120 A กระแสเชื่อมใช้ เชื่อมแนวราบ 45 – 95 A และ เชื่อมแนวตั้ง ด้านบน 45 – 95 A ใช้งาน เครื่องเชื่อม 120A กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw
เราใช้ขนาดลวดเชื่อม 2.6 mm รุ่น KOBE 30 ดังนั้น
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 54A เราสามารถใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้นาน 60 นาที แล้วจึงหยุดพักการเชื่อม (สามารถเชื่อมต่อเนื่องได้นาน)
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 69A เราควรใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้ 36 นาที แล้วหยุดพักการเชื่อมก่อนสักหน่อย
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 110A เราควรใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้ 12 นาที แล้วหยุดพักการเชื่อมก่อน ใช้เวลาพักนานสักหน่อย
2.1.2 ขนาดลวดเชื่อม 3.2 mm ความหนาชิ้นงานที่เชื่อม 3.0 – 5.0 mm. กระแสเชื่อม 110 – 150 A กระแสเชื่อมใช้ เชื่อมแนวราบ 60 – 170 A และ เชื่อมแนวตั้ง ด้านบน 60 – 125 A ใช้งาน เครื่องเชื่อม 120A กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw
เราใช้ขนาดลวดเชื่อม 3.2 mm รุ่น KOBE 30 ดังนั้น
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 110A เพื่อจะใช้ลวดเชื่อมขนาด 3.2 mm เราควรใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องเพียง 12 นาที แล้วหยุดพักการเชื่อมก่อน ใช้เวลาพักนานสักหน่อย สามารถใช้งาน กับ ลวดเชื่อม 3.2 mm แต่ได้ระยะเวลาสั้น พวกงานแต้มจุดยึดเล็กๆ ต้องพักการใช้งานเครื่องบ่อย ไม่เหมาะกับแนวเชื่อมที่ต้องใช้เวลาการเชื่อมนาน การลากแนวเชื่อมยาวๆ
*ไม่ควรตั้งเกิน 110 A ถ้าใช้เครื่องปั่นไฟ 5 kw จะทำให้ เครื่องเชื่อม 120A กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw มีปัญหา อายุการใช้งานจะสั้นลง และเสียหาย ได้
ต้องการซื้อ : เครื่องเชื่อม MMA เครื่องเชื่อม Hugong Extreme 120

2.2 ขนาดลวดเชื่อมที่จะใช้ เครื่องเชื่อม 160A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw

เครื่องเชื่อม MMA เครื่องเชื่อม Hugong Extreme 160 ลวดเชื่อม KOBE 30 ขนาด 2.6 มม. ขนาด 3.2 มม. ขนาด 4.0 มม.
เราจะใช้เครื่องเชื่อม 160A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw ได้นานขนาดไหน ?
ระยะเวลาการใช้งาน เครื่องเชื่อม 160A
ปรับ 160A ใช้ได้ 20% คือ 1 ชั่วโมง ใช้ต่อเนื่องได้ 12 นาที
ปรับ 92A ใช้ได้ 60% คือ 1 ชั่วโมง ใช้ต่อเนื่องได้ 36 นาที
ปรับ 71A ใช้ได้ 60% คือ 1 ชั่วโมง ใช้ต่อเนื่องได้ 60 นาที

ข้อมูล การใช้งาน เครื่องเชื่อม MMA เครื่องเชื่อม Hugong Extreme 160 ลวดเชื่อม KOBE 30 ขนาด 2.6 มม. ขนาด 3.2 มม. ขนาด 4.0 มม.

ข้อมูล การใช้งาน เครื่องเชื่อม MMA เครื่องเชื่อม Hugong Extreme 160 ลวดเชื่อม KOBE 30 ขนาด 2.6 มม. ขนาด 3.2 มม. ขนาด 4.0 มม.


จากภาพด้านบน ระยะเวลาการใช้งาน เครื่องเชื่อม 160A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw
2.2.1 ขนาดลวดเชื่อม 2.6 mm ความหนาชิ้นงานที่เชื่อม 2.0 – 3.0 mm. กระแสเชื่อม 70 – 120 A กระแสเชื่อมใช้ เชื่อมแนวราบ 45 – 95 A และ เชื่อมแนวตั้ง ด้านบน 45 – 95 A ใช้งาน เครื่องเชื่อม 160A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw
เราใช้ขนาดลวดเชื่อม 2.6 mm รุ่น KOBE 30 ดังนั้น
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 71A เราสามารถใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้นาน 60 นาที แล้วจึงหยุดพักการเชื่อม (สามารถเชื่อมต่อเนื่องได้นาน)
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 92A เราควรใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้ 36 นาที แล้วหยุดพักการเชื่อมก่อนสักหน่อย
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 160A เราควรใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้ 12 นาที แล้วหยุดพักการเชื่อมก่อน ใช้เวลาพักนานสักหน่อย
2.2.2 ขนาดลวดเชื่อม 3.2 mm ความหนาชิ้นงานที่เชื่อม 3.0 – 5.0 mm. กระแสเชื่อม 110 – 150 A กระแสเชื่อมใช้ เชื่อมแนวราบ 60 – 170 A และ เชื่อมแนวตั้ง ด้านบน 60 – 125 A ใช้งาน เครื่องเชื่อม 160A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw
เราใช้ขนาดลวดเชื่อม 3.2 mm รุ่น KOBE 30 ดังนั้น
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 71A เราสามารถใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้นาน 60 นาที แล้วจึงหยุดพักการเชื่อม (สามารถเชื่อมต่อเนื่องได้นาน)
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 92A เราควรใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้ 36 นาที แล้วหยุดพักการเชื่อมก่อนสักหน่อย
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 160A เราควรใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้ 12 นาที แล้วหยุดพักการเชื่อมก่อน ใช้เวลาพักนานสักหน่อย
2.2.3 ขนาดลวดเชื่อม 4.0 – 5.0 mm ความหนาชิ้นงานที่เชื่อม 5.0 – 10.0 mm. กระแสเชื่อม 140 – 260 A กระแสเชื่อมใช้ เชื่อมแนวราบ 105 – 170 A และ เชื่อมแนวตั้ง ด้านบน 100 – 150 A ใช้งาน เครื่องเชื่อม 160A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw
เราใช้ขนาดลวดเชื่อม 4.0 – 5.0 mm รุ่น KOBE 30 ดังนั้น
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 160A เราควรใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้ 12 นาที แล้วหยุดพักการเชื่อมก่อน ใช้เวลาพักนานสักหน่อย
*ไม่ควรตั้งเกิน 110 A ถ้าใช้เครื่องปั่นไฟ 5 kw จะทำให้ เครื่องเชื่อม 120A กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw มีปัญหา อายุการใช้งานจะสั้นลง และเสียหาย ได้
*ไม่ควรตั้งเกิน 160 A ถ้าใช้เครื่องปั่นไฟ 10 kw จะทำให้ เครื่องเชื่อม 160A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw มีปัญหา อายุการใช้งานจะสั้นลง และเสียหาย ได้
ต้องการซื้อ : เครื่องเชื่อม MMA เครื่องเชื่อม Hugong Extreme 160

2.3 ขนาดลวดเชื่อมที่จะใช้ เครื่องเชื่อม 200A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw

เครื่องเชื่อม MMA เครื่องเชื่อม Hugong Extreme 200 ลวดเชื่อม KOBE 30 ขนาด 2.6 มม. ขนาด 3.2 มม. ขนาด 4.0 มม.

เครื่องเชื่อม MMA เครื่องเชื่อม Hugong Extreme 200 ลวดเชื่อม KOBE 30 ขนาด 2.6 มม. ขนาด 3.2 มม. ขนาด 4.0 มม.


เราจะใช้เครื่องเชื่อม 200A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw ได้นานขนาดไหน ?
ระยะเวลาการใช้งาน เครื่องเชื่อม 200A
ปรับ 200A ใช้ได้ 30% คือ 1 ชั่วโมง ใช้ต่อเนื่องได้ 18 นาที
ปรับ 141A ใช้ได้ 60% คือ 1 ชั่วโมง ใช้ต่อเนื่องได้ 36 นาที
ปรับ 110A ใช้ได้ 60% คือ 1 ชั่วโมง ใช้ต่อเนื่องได้ 60 นาที
ข้อมูล การใช้งาน เครื่องเชื่อม MMA เครื่องเชื่อม Hugong Extreme 200 ลวดเชื่อม KOBE 30 ขนาด 2.6 มม. ขนาด 3.2 มม. ขนาด 4.0 มม.

ข้อมูล การใช้งาน เครื่องเชื่อม MMA เครื่องเชื่อม Hugong Extreme 200 ลวดเชื่อม KOBE 30 ขนาด 2.6 มม. ขนาด 3.2 มม. ขนาด 4.0 มม.


จากภาพด้านบน ระยะเวลาการใช้งาน เครื่องเชื่อม 200A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw
2.3.1 ขนาดลวดเชื่อม 2.6 mm ความหนาชิ้นงานที่เชื่อม 2.0 – 3.0 mm. กระแสเชื่อม 70 – 120 A กระแสเชื่อมใช้ เชื่อมแนวราบ 45 – 95 A และ เชื่อมแนวตั้ง ด้านบน 45 – 95 A ใช้งาน เครื่องเชื่อม 200A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw
เราใช้ขนาดลวดเชื่อม 2.6 mm รุ่น KOBE 30 ดังนั้น
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 110A เราสามารถใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้นาน 60 นาที แล้วจึงหยุดพักการเชื่อม (สามารถเชื่อมต่อเนื่องได้นาน)
2.3.2 ขนาดลวดเชื่อม 3.2 mm ความหนาชิ้นงานที่เชื่อม 3.0 – 5.0 mm. กระแสเชื่อม 110 – 150 A กระแสเชื่อมใช้ เชื่อมแนวราบ 60 – 170 A และ เชื่อมแนวตั้ง ด้านบน 60 – 125 A ใช้งาน เครื่องเชื่อม 200A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw
เราใช้ขนาดลวดเชื่อม 3.2 mm รุ่น KOBE 30 ดังนั้น
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 110A เราสามารถใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้นาน 60 นาที แล้วจึงหยุดพักการเชื่อม (สามารถเชื่อมต่อเนื่องได้นาน)
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 141A เราควรใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้ 36 นาที แล้วหยุดพักการเชื่อมก่อนสักหน่อย
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 200A เราควรใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้ 12 นาที แล้วหยุดพักการเชื่อมก่อน ใช้เวลาพักนานสักหน่อย
2.2.3 ขนาดลวดเชื่อม 4.0 – 5.0 mm ความหนาชิ้นงานที่เชื่อม 5.0 – 10.0 mm. กระแสเชื่อม 140 – 260 A กระแสเชื่อมใช้ เชื่อมแนวราบ 105 – 170 A และ เชื่อมแนวตั้ง ด้านบน 100 – 150 A ใช้งาน เครื่องเชื่อม 160A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw
เราใช้ขนาดลวดเชื่อม 4.0 – 5.0 mm รุ่น KOBE 30 ดังนั้น
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 110A เราสามารถใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้นาน 60 นาที แล้วจึงหยุดพักการเชื่อม (สามารถเชื่อมต่อเนื่องได้นาน)
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 141A เราควรใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้ 36 นาที แล้วหยุดพักการเชื่อมก่อนสักหน่อย
– ถ้าเราตั้ง เครื่องเชื่อมตั้งค่าที่ 200A เราควรใช้เครื่องเชื่อมต่อเนื่องได้ 12 นาที แล้วหยุดพักการเชื่อมก่อน ใช้เวลาพักนานสักหน่อย
*ไม่ควรตั้งเกิน 110 A ถ้าใช้เครื่องปั่นไฟ 5 kw จะทำให้ เครื่องเชื่อม 120A กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw มีปัญหา อายุการใช้งานจะสั้นลง และเสียหาย ได้
*ไม่ควรตั้งเกิน 190 A ถ้าใช้เครื่องปั่นไฟ 10 kw จะทำให้ เครื่องเชื่อม 200A กับเครื่องปั่นไฟ 10 kw มีปัญหา อายุการใช้งานจะสั้นลง และเสียหาย ได้
ทำให้การเลือกเครื่องเชื่อม กับเครื่องปั่นไฟ เราจึงควรรู้ว่า งานที่เราไปใช้ ความหนาชิ้นงาน และลวดเชื่อมที่ใช้ กำลังไฟของเครื่องที่ใช้กับลวดเชื่อม จบด้วยเครื่องปั่นไฟที่จะมารองรับเครื่องเชื่อมที่จะนำมาใช้

วิธีการเลือกเครื่องเชื่อม ใช้กับเครื่องปั่นไฟ

วิธีการเลือกเครื่องปั่นไฟ ใช้กับเครื่องเชื่อม
ในกรณีทีพี่ๆ มีเครื่องปั่นไฟ 5 kw หรือ เครื่องปั่นไฟ 10 kw อยู่แล้ว มาเลือกเครื่องเชื่อมไว้ใช้งาน
การเลือกเครื่องเชื่อมอย่างแรกที่สำคัญ แอมป์เต็ม คือ เครื่องเชื่อมที่ แอมป์เต็ม ค่าที่โชว์บนหน้าจอ หรือ เมื่อปรับ กำลังไฟถูกต้อง จะทำงานได้ง่าย ไม่ต้องกังวล ว่าจะปรับ สูงไปหรือต่ำไป ทำให้ใช้งานยุ่งยาก เมื่อแอมป์เต็ม ปรับค่า ตรงตาม ธูปเชื่อม และรูปแบบงานเชื่อม ก็จะได้งานเชื่อมที่สวย ได้มาตราฐาน
– ส่วนการเลือกเครื่องเชื่อมระบบ MMA ใช้กับ เครื่องปั่นไฟ 5 kw ระบบ AVR ผลิตแรงดันไฟฟ้าคงที่ สม่ำเสมอ ที่แนะนำ เครื่องเชื่อมระบบ MMA แอมป์เต็ม ไม่เกิน 120 แอมป์ เครื่องเชื่อมมีเทคโนโลยี อินเวอร์เตอร์
– ส่วนการเลือกเครื่องเชื่อมระบบ MMA ใช้กับ เครื่องปั่นไฟ 10 kw ที่แนะนำ เครื่องเชื่อมระบบ MMA แอมป์เต็ม ไม่เกิน 140a 160a 200a แอมป์ เครื่องเชื่อมมีเทคโนโลยี อินเวอร์เตอร์
แนะนำ เครื่องเชื่อม MMA เครื่องเชื่อม Hugong Extreme 120 160 200

วิธีการเลือกเครื่องปั่นไฟ ใช้กับเครื่องเชื่อม

วิธีการเลือกเครื่องปั่นไฟ ใช้กับเครื่องเชื่อม

วิธีการเลือกเครื่องปั่นไฟ ใช้กับเครื่องเชื่อม


ในกรณีทีพี่ๆ มีเครื่องเชื่อมระบบ MMA มีเทคโนโลยี อินเวอร์เตอร์ ขนาด 120 140 160 200 แอมป์ อยู่แล้ว มาเลือกเครื่องปั่นไฟใช้กับเครื่องเชื่อม
การเลือกเครื่องปั่นไฟ ให้เลือกเครื่องปั่นไฟมี ระบบ AVR ผลิตแรงดันไฟฟ้าคงที่ สม่ำเสมอ ช่วยให้ปั่นไฟได้ดี
– ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟ 5 kw ระบบ AVR สามารถใช้เครื่องเชื่อมระบบ MMA แอมป์เต็ม ไม่เกิน 120 แอมป์ เครื่องเชื่อมมีเทคโนโลยี อินเวอร์เตอร์
– ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟ 10 kw ระบบ AVR สามารถใช้เครื่องเชื่อมระบบ MMA แอมป์เต็ม ไม่เกิน 140a 160a 200a แอมป์ เครื่องเชื่อมมีเทคโนโลยี อินเวอร์เตอร์ ปรับกำลังไฟไม่เกิน 200 แอมป์

การดูแลทำความสะอาดเครื่องเชื่อม และ เครื่องปั่นไฟ

ช่างหรือผู้รับเหมา หลายๆคน เวลาใช้เครื่องปั่นไฟ เครื่องเชื่อม อาจจะไม่ได้คำนึงถึง การดูแลทำความสะอาดเครื่องปั่นไฟ การดูแลเครื่องเชื่อม ถ้าไม่ทำดูแลตรวจเช็ค และทำความสะอาดนานๆ จะส่งผลเสียได้

การดูแลเครื่องเชื่อม

• ดูแลสายไฟเครื่องเชื่อม ว่ามีชำรุดอะไร บ้างให้ซ่อมแซมก่อนจะใช้งาน
• เช็คระบบไฟ เครื่องเชื่อม เวลาปรับกำลังไฟ แล้ว ได้กำลังไฟเชื่อมที่ถูกต้อง

การดูแลเครื่องปั่นไฟ

• หมั่นตรวจดูน้ำมันเครื่องว่ามีเพียงพอต่อการใช้งาน “น้ำมันเครื่อง” มีส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของเครื่องยนต์เป็นไปได้อย่างราบรื่น เมื่อถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
• หมั่นตรวจดูน้ำมันเชื้อเพลิงว่ามีเพียงพอต่อการใช้งาน และควรถ่ายน้ำมันออกเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เป็นเวลานาน
• ทำความสะอาดไส้กรองเครื่องยนต์อยู่ เสมอเพื่อให้เครื่องยนต์ได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ บางครั้งเครื่องยนต์ไม่มีกำลังเกิดจากไส้กรองสกปรกมีฝุ่นไปอุดตัดมากเกินไป *การทำความสะอาดไส้กรอก ควรทำให้ถูกวิธี
• ตรวจสอบหัวเทียนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
• หลังจากใช้งานทุกครั้งควรทำความสะอาดฝุ่นที่เกาะติด กับตัวเครื่องยนต์ ที่เครื่องปั่นไฟ

สรุป

และทั้งหมดนี้ก็คือ การใช้เครื่องเชื่อม กับเครื่องปั่นไฟ 5 kw และ เครื่องปั่นไฟ 10 kw ที่ผมนำมาฝากเพื่อน ๆ ในวันนี้ การใช้เครื่องเชื่อม กับเครื่องปั่นไฟ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ช่าง ผู้รับเหมา ไปเชื่อมงานที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้งานเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ส่วนคุณสมบัติต่าง ๆ นั้น แต่ละเครื่องเชื่อม กับเครื่องปั่นไฟ ให้เหมาะสม ซึ่งเพื่อน ๆ ช่าง ผู้รับเหมา พิจารณาเลือกซื้อได้ตามใจเลยนะครับ ว่าชอบแบบไหน รวมทั้งเมื่อซื้อมาแล้ว ต้องดูแลรักษาให้ดีด้วยนะครับ เพื่อที่เพื่อน ๆ จะได้มี เครื่องเชื่อม หรือ เครื่องปั่นไฟ ไว้ใช้คู่กันไปได้นาน ๆ ครับ