เครื่องสั่นคอนกรีต Concrete vibrator

เครื่องสั่นคอนกรีต งานก่อสร้าง ในงานคอนกรีต เสา คาน พื้น ฐานราก หรือ พื้นถนน
เครื่องสั่นคอนกรีต งานก่อสร้าง ในงานคอนกรีต เสา คาน พื้น ฐานราก หรือ พื้นถนน

ในงานก่อสร้าง ในงานคอนกรีต เสา คาน พื้น ฐานราก หรือ พื้นถนน และ คอนกรีตสำเร็จรูป จะมีการอัดแน่นคอนกรีต เพื่อให้คอนกรีตมีกำลัง และมีรูพรุนหรือโพรงน้อย ความทึบน้ำสูง มีแรงยึดเหนี่ยวกับเหล็กสูงขึ้น โดยวิธีการอัดแน่นคอนกรีต สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

• การเหวี่ยงหนีศูนย์ ( Centrifugation )
• การกระทุ้ง ( Tamping )
• การตำ ( Rodding ) และ
• การเขย่า ( Vibration )

การใช้เครื่องสั่นคอนกรีต โดยการจี้คอนกรีตเป็นวิธีการเขย่า ( Vibration ) ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการอัดแน่นคอนกรีต งานคอนกรีตทีดี จะต้องจี้คอนกรีตให้เนื้อคอนกรีตแน่นสม่ำเสมอ ไม่เป็นรูโพรงไม่มีการแตกตัวหรือแยกตัวออกจากกัน มีการยึดเกาะยึดเหนี่ยวที่ดี ของเหล็กที่ผูกไว้เป็นแบบหล่อ หรือเป็นเหล็กเส้นที่เสริม ระหว่างคอนกรีต เครื่องสั่นคอนกรีต ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนจากมอเตอร์ ทำให้เกิดการรวมตัวของเนื้อปูนเป็นเนื้อเดียวกัน คุณภาพของปูนจึงได้มาตรฐาน แต่การจี้คอนกรีตใช้เวลานานเกินไปมันจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตแยกตัวกันมากเกินไปจนทำให้ หินจะตกลงด้านล่าง และทรายกับซีเมนต์เพลสจะแยกตัวลอยขึ้นมาอยู่ผิวบน จนผิวหน้ามีน้ำใสๆเยิ้มตามขึ้นมา ระยะการจี้ก็มีผล ควรมีระยะการจี้ทุก 5-10 เซนติเมตร ไม่ควรดึงหัวจี้ขึ้นลงอย่างรวดเร็วจะทำให้เกิดรูโพรงในคอนกรีต ดังนั้นควรเลือกซื้อเครื่องสั่นคอนกรีตที่เหมาะสมกับงาน สถานที่การก่อสร้าง เพื่อการทำงานต่อเนื่อง และสามารถควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต และเวลาในการก่อสร้างได้

เครื่องสั่นคอนกรีต ใช้ได้กับงานก่อสร้างสารพัดชนิดที่เกี่ยวกับ คอนกรีต งานทำถนน เสา คาน ฐานราก งานเทพื้น และใช้กับงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีต โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป และ พื้นสำเร็จ เป็นต้น ทำให้กำลังคอนกรีตมีมากขึ้น ทำให้มีรอยร้าวน้อยที่สุด ผิวเรียบสม่ำเสมอ รวมถึงความคงทน และมีอายุใช้งานได้นาน

เครื่องสั่นคอนกรีตที่นิยมใช้ หรือมีการใช้ในบ้านเรานั้น แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ในที่นี้แบ่งโดย

1. เครื่องยนต์ใช้น้ำมัน
2. เครื่องที่ใช้ไฟฟ้า

ส่วนรูปแบบและลักษณะการใช้งานของเครื่องสั่นคอนกรีตก็ให้ดูความเหมาะสมกับงานก่อสร้าง

เครื่องสั่นคอนกรีตแบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน

เครื่องสั่นคอนกรีต งานก่อสร้าง ในงานคอนกรีต เสา คาน พื้น ฐานราก หรือ พื้นถนน

เครื่องยนต์สั่นคอนกรีต มีทั้งแบบใช้เครื่องขนาดเล็ก 5.5 แรงม้า หรือขนาดใหญ่ 9 แรงม้า โดยใช้คู่กับสายจี้คอนกรีต โดยทั่วๆ ไปข้อต่อมีสองแบบ 1) แบบไดนาแพค หรือแบบเขี้ยว 2) แบบหกเหลี่ยม หรือแบบ GM เหมาะกับงานทำพื้นถนน หรือในพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่มีไฟฟ้า

ข้อดีข้อดี:
• ใช้งานได้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า เช่น งานทำพื้นถนน
• เครื่องสั่นคอนกรีตแบบนี้จะเคลื่อนย้ายสะดวก

เครื่องยนต์สั่นคอนกรีตแนะนำ HONDA GP160 รุ่นเขี้ยว 

เครื่องยนต์สั่นคอนกรีตแบบมือถือ / เครื่องยนต์สั่นคอนกรีตแบบสะพายหลัง

 
เครื่องจี่คอนกรีต แบบมือถือและแบบสะพายหลัง

เครื่องยนต์สั่นคอนกรีตแบบมือถือและแบบสะพายหลัง เป็นเครื่องที่มีความคล่องตัวสะดวกในการใช้งานการเข้าถึงพื้นที่การทำงานที่ยากได้
เนื่องจากตัวเครื่องถือหรือสะพายหลังกับผู้ใช้งาน ทำให้ขจัดปัญหาเรื่องสายข้อต่อที่ยาวไม่พอ ส่วนใหญ่ใช้กับงานเทพื้นคอนกรีต ตามอาคารหรือบ้าน เพราะสามารถเดินไปทำงานได้ทุกพื้นที่ทำสะดวกและประหยัดเวลาในการขนย้าย

ข้อดีข้อดี:
• ใช้งานได้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า
• เครื่องสั่นคอนกรีตแบบนี้ เบา มีความคล่องตัวจะเคลื่อนย้ายสะดวก เข้าถึงพื้นที่การทำงาน

เครื่องสั่นคอนกรีต ที่ใช้ไฟฟ้า

เครื่องสั่นคอนกรีต ที่ใช้ไฟฟ้า

มอเตอร์สั่นคอนกรีตเป็นเครืองเหมาะสำหรับที่ที่สามารถใช้ไฟฟ้าได้สะดวก เช่น ใช้กับงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีต หรือ โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป สามารถเลือกได้ว่าจะใช้กับไฟ 1 เฟส (2สาย) หรือ 3 เฟส(3สาย) ใช้งานกับงานคอนกรีตที่มีความหนาไม่มากเกินไป ดูในส่วนของกำลัง watt การสั่นต่อนาที และแรงเหวียงหนีศูนย์กลางให้เหมาะสมกับงานคอนกรีต

ข้อดีข้อดี:
• เหมาะกับสถานที่ทำงานมีไฟฟ้า
• เครื่องสั่นคอนกรีตไฟฟ้า แบบนี้เคลื่อนย้ายสะดวก เข้าถึงพื้นที่การทำงาน

เครื่องสั่นคอนกรีตไฟฟ้ามือถือ / สายจี้คอนกรีตไฟฟ้า

เครื่องสั่นคอนกรีตไฟฟ้ามือถือ / สายจี้คอนกรีตไฟฟ้า

เครื่องสั่นคอนกรีตไฟฟ้ามือถือ / สายจี้คอนกรีตไฟฟ้า รุ่นสะพายหลัง มีขนาด 1 ม กับ 1.5 ม ให้ความสะดวกในการทำงานสำหรับพื้นที่มีไฟฟ้าในการทำงาน ผู้ใช้สามารถใช้งานไปได้ทุกที่หากมีสายไฟที่ยาวหรือกระแสไฟ แต่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟก่อนการทำงานเสมอ

ข้อดีข้อดี:
• เหมาะกับสถานที่ทำงานมีไฟฟ้า เช่น งานก่อสร้างอาคาร งานโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีต
• เครื่องสั่นคอนกรีตไฟฟ้า แบบนี้ เบา มีความคล่องตัวจะเคลื่อนย้ายสะดวก เข้าถึงพื้นที่การทำงาน

มอเตอร์เกาะแบบสั่นคอนกรีต External Vibrator

มอเตอร์เกาะแบบสั่นคอนกรีต External Vibrator

เหมาะสำหรับ เกาะแบบชิ้นงานเช่น กะบะผสมปูน ถังเทปูน กรวยเทปูน ฯลฯ เพื่อทำให้เกิดการรวมตัวของเนื้อปูนเป็นเนื้อเดียวกันทำให้คุณภาพของปูนจึงได้มาตรฐานพร้อมที่จะใช้งาน

สายจี้คอนกรีตยาว คุณภาพดี ทนทาน

สายจี้คอนกรีตยาว คุณภาพดี ทนทาน

สายจี้คอนกรีตคุณภาพดี ทนทาน จะประกอบด้วยสายนอก สายอ่อน, ใส่ใน/ลวดสลิงโดยจะมีข้อต่อสองแบบ

1.แบบไดนาแพค หรือแบบเขี้ยว

2.แบบหกเหลี่ยม หรือแบบ GM
หัวสั่นคอนกรีตมีตั้งแต่ขนาด 28 มม , 32 มม , 38 มม ,45 มม , 50 มม , 60 มม , 70 มม หรือ ตั้งแต่ 1 นิ้ว, 1 ½ นิ้ว, 2 นิ้ว, 3 นิ้ว
สายสั่นคอนกรีตมีขนาดยาวตั้งแต่ 1ม, 4ม, 5ม, 6ม, 8ม, 10ม

เครื่องจี้คอนกรีตไฟฟ้าแนะนำ Mikasa รุ่น MGX-28-1.0, Mikasa รุ่น MGX-28-1.5, Mikasa รุ่น MGX-28-2.0, Mikasa รุ่น MGX-38-1.0, Mikasa รุ่น MW-38-1.0, Mikasa รุ่น MW-38-1.5

มอเตอร์จี้คอนกรีตไฟฟ้าแนะนำ มอเตอร์จี้คอนกรีต KOMAKI, มอเตอร์จี้คอนกรีต Mitsubishi 3HP 3 เฟส, มอเตอร์จี้คอนกรีต BAVO 1.5HP 220V, มอเตอร์จี้คอนกรีต BAVO 2HP 220V, มอเตอร์จี้คอนกรีต BAVO 3HP 220V

สายจี้คอนกรีตไฟฟ้าแนะนำ

สายจี้ปูน KOMAKI รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 45 mm ยาว 6 m
สายจี้ปูน KOMAKI รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 45 mm ยาว 8 m
สายจี้ปูน KOMAKI รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 45 mm ยาว 10 m

สายจี้ปูน KOMAKI รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 50 mm ยาว 4 m
สายจี้ปูน KOMAKI รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 50 mm ยาว 5 m
สายจี้ปูน KOMAKI รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 50 mm ยาว 6 m

สายจี้ปูน KOMAKI รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 60 mm ยาว 4 m
สายจี้ปูน KOMAKI รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 60 mm ยาว 5 m
สายจี้ปูน KOMAKI รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 60 mm ยาว 6 m

สายจี้ปูน VIBRO รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 2″ ยาว 6 m
สายจี้ปูน VIBRO รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 2″ ยาว 4.5 m

สายจี้ปูน VIBRO รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 1 3/4″ ยาว 6 m
สายจี้ปูน VIBRO รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 1 3/4″ ยาว 4.5 m

สายจี้ปูน VIBRO รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 1 1/2″ ยาว 6 m
สายจี้ปูน VIBRO รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 1 1/2″ ยาว 4.5 m

สายจี้ปูน VIBRO รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 1 1/4″ ยาว 6 m
สายจี้ปูน VIBRO รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 1 1/4″ ยาว 4.5 m

สายจี้ปูน VIBRO รุ่นเขี้ยว ไดนาแพค ขนาด 1″ ยาว 6 m

-5%
เครื่องจี้ปูน เครื่องจี้คอนกรีต HONDA เครื่องจี้ฮอนด้า GX160 ข้อต่อแบบเขี้ยว

เครื่องจี้ปูน เครื่องจี้คอนกรีต HONDA เครื่องจี้ปูนฮอนด้า GX160 ตัวข้อต่อแบบเขี้ยว

Original price was: ฿9,600.00.Current price is: ฿9,100.00. บาท