มาดูเครื่องเชื่อม MIG-MAG เชื่อมได้ยาวต่อเนื่องประหยัดเวลาคุ้มค่าจริงๆ

ตู้เชื่อมมิก MIG (Metal Inert Gas) หรือที่ช่างเรียกับว่าเครื่องเชื่อมคาร์บอน (CO2) ซึ่งที่จริงแล้วเครื่องเชื่อมนี้อาจจะใช้แก๊สผสมด้วยคาร์บอนก็ได้ ขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ต้องการเชื่อม ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมชิ้นงานที่มีความบางได้ดีกว่าตู้เชื่อมไฟฟ้าที่ใช้ธูปเชื่อม 

ด้วยเหตุนีเอง ทำให้เป็นที่นิยมกับงานเชื่อมที่ต้องการความละเอียดสหรับการเชื่อมโลหะบางๆ การทำงานของ เครื่องเชื่อมมิกจะเชื่อมโดยการป้อนเนื้อลวดลงไปที่ชิ้นงานอัตโนมัติ 

ทำให้เกิดการหลอมละลายอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีแก๊สเกิดขึ้นที่แนวเชื่อมทำหน้าที่คอยป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าไปที่บ่อหลอมละลาย เพราะหากอากาศจากภายนอกเข้าไปทำปฏิกิริยาในระหว่างเชื่อมจะส่งผลให้คุณภาพของงานเชื่อมต่ำได้ เพื่อที่จะได้งานเชื่อมที่มีคุณภาพ

กระบวนการเชื่อมมิก-แมก MIG-MAG Process

กระบวนการเชื่อมมิก-แมก หรือ MIG-MAG Process 

1. หัวเชื่อม / Torch
2. ลวดเชื่อม / Electrode wire
3. หัวปกคลุม / Nozzle
4. หัวนำลวด / Contact tip
5. แก๊สปกคลุม / Gaseous protection
6. บ่อหลอมละลาย / Molten metal
7. แนวเชื่อม / Weld bead

จุดเด่นข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

ข้อดีของการเชื่อมระบบมิก คือ สามารถเชื่อมได้ทั้งแบบธรรมดาและ แบบออโตเมติกสามารถเชื่อมงานโลหะได้เกือบทุกชนิด เช่น เหล็ก (Steel), เหล็กเหนี่ยว (mild steel), สแตนเลส (Stainless steel), อลูมิเนียม (Aluminum), ทองแดง (Copper) เป็นต้น ด้วยข้อดีที่ข้างต้น ทำให้เป็นที่นิยมสามารถเชื่อมงานได้หลากหลาย รวมถึงงานเชื่อมเฉพาะทาง

ข้อดีอีกอย่างคือสามารถเชื่อมงานได้ทุกท่าเชื่อม เพราะเมื่อเปรียบเทียบการเชื่อมมิกกับการเชื่อมไฟฟ้าด้วยธูปเชื่อมแล้วด้วยนั้น การเชื่อมมิกจะสามารถเชื่อมงานได้รวดเร็วกว่าและสามารถเดินแนวเชื่อมได้ยาวและต่อเนื่องทำให้มีความสะดวก  เพราะแบบนี้เอง ช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยทำงานได้ต่อเนื่อง เนื่องจากการเชื่อมแนวยาวนั้น ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนลวดเชื่อมบ่อยๆ

ข้อเสียข้อด้อยคือ ราคาที่คุณต้องจ่ายนั้นสูงกว่า และการใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมที่มากกว่าทำให้ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายบ่อย แต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ ตู้เชื่อมระบบมิกแมก (MIG-MAG) เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งในการทำงานด้วยงานเชื่อมที่ดีและประหยัดเวลามากขึ้น ทำให้การที่จะครอบครองเครื่องมือนั้นต้องมีทุนพอสมควร หรือมีระยะเวลาการเก็บเงินสักหน่อย สำหรับการลงทุน

เมื่อลุกค้ามีทุนสำหรับการลงทุนซื้อเครื่องเชื่อมระบบมิก แนะนำ ตู้เชื่อมมิก MIG คุณภาพดี ประหยัดไฟ มีใบรับประกัน ที่อยากแนะนำคือ เครื่องเชื่อมมิก MIG รุ่น WELPRO WELMIG/MMA 200Y, WELPRO WELMIG/MMA 250Y1, WELPRO WELMIG/MMA 250Y3 เพื่อให้งานเชื่อมได้ดีมีคุณภาพ แนวเชื่อมสวยงามต่อเนื่อง

เครื่องเชื่อมมิก-แมก แบบชุดป้อนลวดในตัว Built-in wire feeder type
รูปแบบตู้เชื่อม เครื่องเชื่อมมิก-แมก แบบชุดป้อนลวดในตัว Built-in wire feeder type
เครื่องเชื่อมมิก-แมก แบบแยกชุดป้อนลวด Separation wire feeder type
รูปแบบตู้เชื่อม เครื่องเชื่อมมิก-แมก แบบแยกชุดป้อนลวด Separation wire feeder type

ข้อมูลรายละเอียด เรื่องแก๊สสำหรับการเชื่อม

ข้อมูล ตารางแก๊สเชื่อมโดยทั่วไป
(TYPICAL WELDING GAS)
MATERIALS
ประเภทงานเชื่อม
MODE
การทำงาน
แก๊สคาร์บอน
CO2
อาร์กอนกับ แก๊สคาร์บอน
ArCO2
อาร์กอนกับ แก๊สคาร์บอน
ArCO2
อาร์กอนกับ แก๊สคาร์บอน
ArCO2
อาร์กอนกับ แก๊สคาร์บอน
ArCO2
อาร์กอนกับ แก๊สคาร์บอน
ArCO2
อาร์กอน
Ar
เชื่อมเหล็กกล้า
(STEEL)
SHORT/SPRAY ARC

NO SPRAY ARC
    
PULSE ARC
    
SHORT/SPRAY ARC
    
เชื่อมสแตนเลส (STAINLESS STEEL)
SHORT/SPRAY ARC
   
PULSE ARC
      
เชื่อมอลูมิเนียม (ALUMINIUM)
SHORT/SPRAY ARC/PULSE ARC
      
เชื่อมทองเหลือง/ทองแดง (BRASS/BRONZE)
SHORT/SPRAY ARC
      
เชื่่อมโลหะผสม
(BRAZING
)
SHORT/SPRAY ARC/PULSE ARC
      

*AMIG 350P III special function PULSE MODE

ลักษณะแนวการเชื่อมโลหะ

PULSE welding (Fig. A) PULSE ON PULSE welding (Fig. B)

PULSE welding (Fig. A)
PULSE ON PULSE welding (Fig. B)

PULSE ON PULSE welding (Fig. B)

PULSE ON PULSE welding (Fig. B)

กราฟการทำงานระบบการเชื่อม 

กระบวนการเชื่อมมิก-แมก MIG-MAG Welding Process

กระบวนการเชื่อมมิก-แมก
MIG-MAG Welding Process

แนวทางวิธีการปรับค่าแรงดัน และกระแสให้มีความสัมพันธ์กันจะมีผลต่อแนวเชื่อมที่ได้ ของการเชื่อมมิก-แมก 

ดังแสดงในรูป เช่น การเชื่อมทั่วไป (Short Arc Dynamic) ใช้แรงดันไฟ 10-22 volt กระแส 120-220 Amp เป็นต้น

Rotating vein: ให้กระแสสูง เหมาะเชื่อมงานเน้นความสวยงามของแนวเชื่อม เช่น เหล็ก สเเตนเลส อลูมีเนียม

Spray Arc:ให้กระแสสูง เหมาะเชื่อมงานหนา เช่น เหล็ก สเเตนเลส อลูมิเนียม

Globular: ใช้เชื่อมงานบางเฉพาะการเชื่อมท่าราบ เช่น เหล็ก สเเตนเลส

Short Arc Dynamic: ใช้เชื่อมงานบางได้ทุกท่าเชื่อม เช่น เหล็ก สเเตนเลส

สำหรับช่างเชื่อมตาราง การปรับค่าในการเชื่อม/SETTING PARAMETER

Parameter setting of Arc voltage and Arc current in MIG-MAG Welding process is important to the transfer mode such as Shot Arc Dynamic mode, Arc voltage is between 10-22 volt and Arc current is between 120-220 Amp.

ตารางข้อมูลเครื่องเชื่อม WELPRO WELMIG กระแสเชื่อม

ข้อมูล
รุ่นสินค้า
Model
แรงดันไฟที่ใช้
Power Supply
ชนิด
กระแสเชื่อม
Output
Current
จำนวน
โรลเลอร์
Number
of
Roler
ชุดป้อนลวด
Wire Feeder
กระแสเชื่อม
Welding Current (A)
220
volt
380
volt
รวม
Built-in
แยก
Separation
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
WELMIG 200Y
DC
2
      
WELMIG 250Y1
DC
2
     
WELMIG 250Y3
DC
2
     
WELMIG 315P
DC
2
   
WELMIG 250F1
DC
2
     
WELMIG 250F3
DC
2
     
WELMIG 350F
DC
4
   
WELMIG 500F
DC

4

AMIG 350P III
DC
4
   

ตารางข้อมูลเครื่องเชื่อม WELPRO WELMIG ขนาดลวดเชื่อมที่ใช้

Products
Model
แรงดันไฟที่ใช้
Power Supply
ชนิด
กระแสเชื่อม
Output
Current
จำนวน
โรลเลอร์
Number
of
Roler
ชุดป้อนลวด
Wire Feeder
Gขนาดลวดเชื่อมที่ใช้/
Wire Diameter(mm)
Steel/Stainless
Steel/Aluminum

น้ำหนัก
Weight
(Kg)

220
volt
380
volt
รวม
Built-in
แยก
Separation
0.8
0.9
1.0
1.2
1.6
WELMIG 200Y
DC
2
47
WELMIG 250Y1
DC
2
48
WELMIG 250Y3
DC
2
50
WELMIG 315P
DC
2
51
WELMIG 250F1
DC
2
40
WELMIG 250F3
DC
2
40
WELMIG 350F
DC
4
40
WELMIG 500F
DC

4

50
AMIG 350P III
DC
4
45
การปรับค่าในการเชื่อม/SETTING PARAMETER
วิธีการปรับค่าในการเชื่อม/SETTING PARAMETER
ความหนาชิ้นงาน
Thickness (mm)
ขนาดลวด
Wire Radius (0mm)
กระแสเชื่อม
Weldind Current (A)
แรงดันไฟ
Weldind Voltage (v)
ความเร็วในการเชื่อม
Weldind Speed (cm/min)
ปริมาณแก๊สปกคลุม
Gas Flow Volume (l/m)
0.8
0.8-0.9
60-70
16-16.5
50-60
10
1.0
0.8-0.9
75-85
17-17.5
50-60
10-15
1.2
0.8-0.9
80-90
17-18
50-60
10-15
1.6
0.8-0.9
95-105
18-19
45-50
10-15
2.0
1.0-1.2
110-120
19-19.5
45-50
10-15
2.3
1.0-1.2
120-130
19.5-20
45-50
10-15
3.2
1.0-1.2
140-150
20-21
45-50
10-15
4.5
1.0-1.2
170-185
22-23
45-50
15
6.0
1.2
230-260
24-26
45-50
15-20
9.0
1.2
320-340
32-34
45-50
15-20

remarkหมายเหตุ : ข้อมูลการปรับค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่างๆ เป็นค่ามาตรฐานสากลทั่วไปใน การใช้งานจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการใช้งาน ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้งาน

ตารางการเลือกใช้อุปกรณ์ตามชนิดของชิ้นงาน
ชิ้นงาน Material
แก๊สปกคลุม Shield Gas
โรลเลอร์ Roller
ท่อนำลวด Liner
เชื่อมเหล็กกล้า (STEEL)
CO2 หรือ CO2+Argon
แบบร่อง V
ท่อเหล็ก
เชื่อมสแตนเลส (STAINLESS STEEL)
Argon หรือ CO2+Argon
แบบร่อง V
ท่อเหล็ก
เชื่อมอลูมิเนียม (ALUMINIUM)
Argon
แบบร่อง U
ท่อ Teflon

Related Posts